Kwieciak malinowiec

kwieciak malinowiec

Dorosłe kwieciaki malinowce oraz uszkodzone przez nie kwiaty truskawki

Czarny chrz±szcz, z szarymi włoskami, długo¶ci ponad 3 mm. Żeruj±c uszkadza li¶cie i p±ki, ale najbardziej szkodliwe s± uszkodzenia p±ków przez samice, zwi±zane ze składaniem jaj. Jaja składaj± w kanalik wygryziony w p±ku, pojedyńczo, a następnie samica podgryza szypułkę pod p±kiem. Taka szypułka łamie się i opada.