energetyczna kiszonka

delphine

 • FAO: 230-240
 • Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
 • Typ ziarna: flint-dent/dent
 • Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
 • Rejestracja: Włochy 2004 i Katalog Europejski
 • Hodowca: Euralis Semences
 • Wysoki plon ziarna i kiszonki
 • Szybki rozwój początkowy (wczesny wigor)
 • Odmiana wysoka, długo zielona – typ „stay green”
 • Wysoki plon zielonej masy i wysoki udział kolb 
w zakiszanej masie
 • Przydatna do produkcji na biogaz i bioetanol
 • Wczesny wigor: dobry
 • Wyleganie: mało podatny
 • Helminthosporium: mało podatny
 • Fusarium: mało podatny
Suma temperatur efektywnych
 • ziarno (35% H2O): 1630°C
 • kiszonka (32% S.M.): 1410°C
Normy wysiewu (nasion na ha)

delphine-tab

delphine-foto

* wydajność alkoholu (dm3/100 kg ziarna) w badaniach PZPK 2005

Do pobrania