Wielkie Imperium Rzepaku

Odmiana: mieszaniec zrestorowany systemu OGURA

Mocne strony
  • Bardzo wysoki potencjał plonowania
  • Stabilność plonowania
  • Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
  • Bardzo dobra zimotrwałość i mrozoodporność
  • Obecność genu RLM 7 zabezpiecza rośliny przed najgroźniejszą chorobą rzepaku: suchą zgnilizną kapustnych
Jakość
  • Zawartość tłuszczu w nasionach: 47,8% s.m.*
  • Zawartość glukozynolanów: 13,1 μM/g*
Zalecenia
  • Ilość wysiewu: 40–50 nasion/m2
  • Termin siewu: optymalny–opóźniony
Hodowca
  • Euralis Semences
CECHY AGRONOMICZNE

   

Plon nasion w rejonach doświadczeń porejestrowych 2017

Fizjologia


 

*źrodło: COBORU

Do pobrania