Wielkie Imperium Rzepaku

ODMIANA OZIMA, MIESZAŃCOWA, WYSOKO PLONUJĄCA

Mocne strony
  • bardzo wysoki potencjał plonowania
  • stabilność plonowania
  • wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
  • bardzo dobra zimotrwałość i mrozoodporność
  • obecność genu RLM7 zabezpiecza rośliny przed najgroźniejszą chorobą rzepaku: suchą zgnilizną kapustnych
Plon nasion
  • 44,1 dt/ha (124% wzorca)*
Zawartość tłuszczu w nasionach
  • 47,9% s.m. nasion*
Hodowca
  • Euralis Semences

es imperio

 


 

*źrodło: COBORU

Do pobrania