Więcej niż standard!

Odmiana: populacyjna (liniowa)

Mocne strony
  • Wysoki potencjał plonowania
  • Dobra stabilność plonowania
  • Bardzo dobre zaolejenie (duża zawartość tłuszczu)
  • Bardzo niska zawartość glukozynolanów
  • Bardzo dobra zimotrwałość i mrozoodporność
  • Mała podatność na choroby
Jakość:
Zawartość tłuszczu w nasionach: 50,9% s.m.*
Zawartość glukozynolanów: 10,2 μM/g*
Zalecenia:
Ilość wysiewu: 50–60 nasion/m2
Termin siewu: wczesny

Cechy agronomiczne
  • Euralis Semences
Plon nasion w rejonach doświadczeń porejestrowych 2015–2016

Plon nasion w rejonach doświadczeń porejestrowych 2015–2016

Fizjologia

valegro

velegro

* źródło: COBORU

Do pobrania