Nie licytuj. Kup teraz!

ODMIANA OZIMA, JAKOŚCIOWA, POPULACYJNA (LINIOWA)

Mocne strony
  • wysoki potencjał plonowania
  • dobra stabilność plonowania
  • bardzo dobre zaolejenie (duża zawartość tłuszczu)
  • bardzo niska zawartość glukozynolanów
  • bardzo dobra zimotrwałość i mrozoodporność
  • mała podatność na choroby
Plon nasion
  • 37,7 dt/ha (106% wzorca)*
Zawartość tłuszczu w nasionach
  • 49,9% s.m. nasion*
Hodowca
  • Euralis Semences

* źródło: COBORU

Do pobrania