w rytmie wczesności

eurytmi-3

 • FAO: 210-220
 • Typ: mieszaniec trójliniowy
 • Typ ziarna: flint-dent
 • Użytkowanie: na kiszonkę i ziarno
 • Rejestracja: UK 2015
 • Hodowca: Caussade Semences
 • Jedna z najwcześniejszych odmian na polskim rynku nasiennym, o dobrym wigorze i wysokiej zdrowotności roślin
 • Odmiana o doskonałych parametrach kiszonkarskich pod względem uzyskiwanego plonu świeżej i suchej masy
 • Wysoki udział ziarna oraz wysoka koncentracja skrobi w kiszonce w połączeniu z bardzo dobrą strawnością zapewniają bardzo dobrą jakość żywieniową
 • Uniwersalne przeznaczenie odmiany na wcześnie zbieraną kiszonkę lub alternatywne wykorzystanie na ziarno
 • Wczesny wigor: dobry
 • Wyleganie (wczesne i przed zbiorem): mało podatny
 • Helminthosporium: mało podatny, Fusarium kolb: mało podatny, głownia kukurydzy: mało podatny
Norma wysiewu (nasion na ha)
 • Gleby ciężkie: 88.000 – 92.000
 • Gleby średnie: 85.000 – 87.000
 • Gleby lekkie: 80.000 – 84.000
Wymagania glebowe
 • Rekomendowana na gleby od kl. 1 do IVa oraz IVb pod warunkiem gleb utrzymanych w dobrej kulturze rolnej

eurytmi-2

Eurytmi

 

Do pobrania