pik-rzepak

Preparat sklejający i powlekający

zapobiegający osypywaniu i porastaniu nasion rzepaku. Preparat  FLEXI ogranicza pękanie łuszczyn i osypywanie nasion rzepaku oraz obniża ryzyko porastania nasion przed zbiorem.

Flexi

Dostępne opakowania:
1 l, 5 l

Preparat FLEXI zawiera w swoim składzie emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego, która po zastosowaniu tworzy cienką powłokę, dzięki czemu łuszczyny są mniej podatne na pękanie i osypywanie nasion.
Po zastosowaniu preparatu FLEXI wszystkie procesy życiowe w roślinach rzepaku zachodzą w sposób niezakłócony, ponieważ kopolimerowa powłoka jest przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej, a jednocześnie powłoka ta nie przepuszcza wody opadowej. Dzięki temu łuszczyny rzepaku szybciej dosychają, a nasiona rzepaku są mniej podatne na porastanie, gdyż nie są narażone na bezpośrednie działanie wody z opadów deszczu i rosy w trakcie dojrzewania.

Zawiera emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego

Atest Nr PZH/HT-2696/2012

Termin stosowania

Preparat należy stosować około 3–4 tygodnie przed zbiorem rzepaku, gdy łuszczyny zaczynają żółknąć, ale jeszcze są elastyczne i pozwalają się zginać bez pękania (BBCH81-83).

Dawkowanie

Zalecana dawka: 0,5-1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 250-400 l/ha.
Dawkę preparatu oraz ilość użytej wody należy dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia łanu.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.
 • Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
 • Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Przechowywanie

 • Chronić przed dziećmi.
 • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
 • Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Warunki bezpiecznego stosowania preparatu

 • Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 • Nie wdychać par produktu.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 • Unikać zrzutów do środowiska; postępować zgodnie z etykietą lub kartą charakterystyki.
 • Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Do pobrania