• Nowa filozofia ochrony sadu przed owocówką jabłkóweczką
  • Ochrona uprawy przez cały sezon
  • Niezawodność bez względu na warunki pogodowe
  • Brak pozostałości Isomate CTT w owocach
  • Bezpieczeństwo dla stosującego
  • Całkowite bezpieczeństwo dla owadów pożytecznych i środowiska
  • Rejestracja na bazie wyników badań przeprowadzonych w Polsce (zezwolenie MRiRW nr R-106/2015 z dnia 29.07.2015 r.)
  • Certyfikat Instytutu Ochrony Roślin-PIB do stosowania w sadach ekologicznych (BRŚOR-Ekol-009/2016)