Herbicydy

Raikiri 100 SC

pik-kukurydza

Środek chwastobójczy

w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie. Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

opakowania raikiri

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

więcej informacji »

Ergon 750 WG

pik-zboze

Środek chwastobójczy

w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Ergon 70 WG

Dostępne opakowania:
300 g

więcej informacji »

Hudson 200 EC

pik-zboze

Środek chwastobójczy
w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym.
Środek Hudson 200 EC stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Hudson 200 EC

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

więcej informacji »

Nisshin 040 SC

pik-kukurydza

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

nisshin-2016a

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

więcej informacji »

Rapsan 500 SC

pik-rzepak

Środek chwastobójczy,

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Rapsan 500 SC

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l

więcej informacji »

Trustee Hi-Aktiv SL

pik-rzepakpik-zbozepik-sady

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w uprawie jabłoni, a także do likwidacji ugorów i odłogów.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.

Trustee Hi-Aktiv SL

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l

więcej informacji »
Powrót do góry