Herbicydy

Ergon 750 WG

pik-zboze

Środek chwastobójczy

w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Ergon 70 WG

Dostępne opakowania:
300 g

więcej informacji »

Hudson 200 EC

pik-zboze

Środek chwastobójczy
w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym.
Środek Hudson 200 EC stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Hudson 200 EC

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

więcej informacji »

Nisshin 040 SC

pik-kukurydza

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

nisshin-2016a

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

więcej informacji »

Rapsan 500 SC

pik-rzepak

Środek chwastobójczy,

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Rapsan 500 SC

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l

więcej informacji »

Trustee Hi-Aktiv SL

pik-rzepakpik-zbozepik-sady

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w uprawach sadowniczych i do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych, a także do desykacji zbóż i rzepaku ozimego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.

Trustee Hi-Aktiv SL

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l

więcej informacji »
Powrót do góry