Anthonomus rubi

Czarny chrząszcz, z szarymi włoskami, długości ponad 3 mm. Żerując uszkadza liście i pąki, ale najbardziej szkodliwe są uszkodzenia pąków przez samice, związane ze składaniem jaj.

Jaja składają w kanalik wygryziony w pąku, pojedyńczo, a następnie samica podgryza szypułkę pod pąkiem. Taka szypułka łamie się i opada.