przede wszystkim ziarno

makila

 • FAO: 240
 • Typ: mieszaniec pojedynczy (SC)
 • Typ ziarna: flint
 • Użytkowanie: na ziarno (przydatny do celów przemiałowych)
 • Rejestracja: Polska 2007, Francja 2006
 • Hodowca: Euralis Semences
 • Wysoki potencjał plonowania na ziarno!!
 • Doskonała do celów przemiałowych
 • Najnowsza generacja mieszańców ziarnowych
 • Regularność plonowania
 • Dobry „stay green”
 • Doskonała zdrowotność roślin i fitosanitarność ziarna
 • Plon ziarna: średnio 105% wzorca w wieloleciu 2005-2007*
 • Średnia wilgotność ziarna w czasie zbioru – 27,3% (w wieloleciu 2005-2007*)
 • Bardzo wysoki udział ziarna w kolbach – 80,4%*
 • Doskonale nadaje się na CCM i do przerobu na bioetanol
 • Wczesny wigor : Dobry
 • Wyleganie: mało podatny
 • Helminthosporium: mało podatny
 • Fusarium: mało podatny
 • Duża stabilność plonowania w zróżnicowanych pogodowo latach
Suma temperatur efektywnych
 • ziarno (35% H2O): 1630°C
 • kiszonka (32% S.M.): 1410°C
Normy wysiewu (nasion na ha)

makila-tab

makila-wykres

makila-foto

* Źródło: PDO 2007 analizy dodatkowe PZPK
**  Wydajność alkoholu (dm3/100 kg ziarna)
 w badaniach PZPK 2008

Do pobrania