Etykieta instrukcja stosowania środka
dla użytkowników profesjonalnych

etykieta do druku — użytkownicy profesjonalni
etykieta do druku — użytkownicy nieprofesjonalni

Podmiot posiadający zezwolenie:
Nichino Europe Co. Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge CB24 9PT, Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: +44 1509670743;
fax: +44 1509 674938.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
Rzeczpospolita Polska, tel.: + 48 22 637 32 37, fax: + 48 22 637 32 38,
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl

Konfekcjoner:

 1. AGRECOL Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów,
  tel.: +48 62 78 32 000, fax : +48 62 78 44 445; www.agrecol.pl, agrecol@agrecol.pl
 2. FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa,
  Rzeczpospolita Polska, tel.: + 48 58 552 00 27 do 29, fax: + 48 58 552 48 31,
  e-mail: fregata@fregata.gda.pl, www.fregata.gda.pl
 3. SUMIN, D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp.J.,
  ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, Rzeczpospolita Polska,
  tel.: + 48 61 29 72 600, +48 61 81 

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

ORTUS 05 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g w 1 litrze środka (5,02%)

Zezwolenie MRiRW nr 79/2012 z dnia 13.06.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 67/2013 z dnia 21.03.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
ORTUS 05 SC jest środkiem przędziorkobójczym w formie koncentratu w postaci
stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli w uprawach jabłoni, gruszy, śliwy, agrestu, maliny, porzeczki białej, porzeczki czerwonej, porzeczki czarnej, truskawki, winorośli, uprawianych pod osłonami: cukinii, oberżyny, papryki, pomidora, ogórka, uprawianych w gruncie i pod osłonami roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych drzew liściastych i iglastych. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.
Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Jabłoń

Przędziorek owocowiec i przedziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Pordzewiacz jabłoniowy
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

2. Grusza
Przędziorek owocowiec i przedziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Podskórnik gruszowy i wzdymacz gruszowy
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,0 l/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Środek stosować wczesna wiosną po ruszeniu wegetacji.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

3. Śliwa
Przędziorek owocowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Pordzewiacz śliwowy
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

4. Porzeczka czarna
Wielkopąkowiec porzeczkowy
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha.
Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

5. Truskawka
Roztocz truskawkowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,0 l/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

1. Agrest
Przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

2. Malina
Przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny
uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

3. Porzeczka biała
Wielkopąkowiec porzeczkowy
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha.
Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania
pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

4. Porzeczka czarna
Przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania
pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

5. Porzeczka czerwona
Wielkopąkowiec porzeczkowy
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,1 l/ha.
Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

6. Truskawka
Przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny
uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

7. Winorośl
Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,8 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Środek można stosować od pojawienia się pierwszych liści do fazy dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

8. Pomidor uprawiany pod osłonami
Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0-2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

9. Papryka uprawiana pod osłonami
Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0-2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

10. Oberżyna uprawiana pod osłonami
Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0-2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

11. Ogórek uprawiany pod osłonami
Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0-2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej roślinyuprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

12. Cukinia uprawiana pod osłonami
Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0-2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny
uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

13. Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)
Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przedziorek szklarniowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0 - 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1% tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny
uprawnej.
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

14. Szkółki leśne drzew liściastych
Przędziorek lipowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
Ilość wody dopasować do wielkości roślin.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

15. Szkółki leśne drzew iglastych
Przędziorek sosnowiec
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
Ilość wody dopasować do wielkości roślin.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

UWAGI:

 1. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
 2. W przypadku dużego zagęszczenia oraz dużej masy liściowej opryskiwanych roślin, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
 3. Aby zapobiegać zjawisku odporności środek należy stosować w sezonie wegetacyjnym przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
 4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU
ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

- jabłoń, grusza, porzeczka czarna, czerwona, biała - 21 dni,
- śliwa, agrest, malina - 14 dni,
- papryka, ogórek, pomidor, oberżyna, cukinia, truskawka – 7 dni,
- winorośl – 28 dni,
- rośliny ozdobne, szkółki leśne - nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOśNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać
dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 60 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym
zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 90%.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

VI INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
- jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - 58 682 04 04
Kraków - 12 411 99 99
Lublin - 81 740 89 83
Łódź - 42 657 99 00
Poznań - 61 847 69 46
Rzeszów - 17 866 40 25
Sosnowiec - 32 266 11 45
Tarnów - 14 631 54 09
Warszawa - 22 619 66 54
Wrocław - 71 343 30 08


VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności – 2 lata