FAO: 260-270

Typ: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent

Rejestracja: Unia Europejska 2014
Hodowca: Caussade Semences

Wysoki plon dobrej kiszonki

 • Nowa, wysoko produktywna odmiana
 • Szybki, dynamiczny rozwój początkowy, który umożliwia wczesny siew i dobre tempo rozwoju w okresie wiosennych chłodów
 • Wysoki potencjał plonowania
 • Wysokie bogato ulistnione rośliny z przeznaczeniem na jakościową kiszonkę o bardzo dobrej strawności
 • Plon ziarna: średnio105% wzorca w latach 2014–2016*

* Źródło: Doświadczenia Caussade Strips Trial Station Brożec

 

 Pozostałe informacje

 • Efekt stay green
 • Rośliny wysokie, o mocnej budowie
 • Odmiana: średnio późna
 • Wigor: bardzo dobry
 • Tolerancja na wyleganie: dobra

Norma wysiewu (nasion na ha)

 • Gleby ciężkie: 86 000–90 000
 • Gleby średnie 83 000–85 000
 • Gleby lekkie 79 000–82 000

Wymagania glebowe

 • Rekomendowana na gleby od kl. 1 do IVa oraz IVb pod warunkiem utrzymania w dobrej kulturze rolnej

Pontivi CS - morfologia i preferowane użytkowanie