FAO: 240

Typ: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent

Rejestracja: Francja 2014
Hodowca: Caussade Semences

Doskonała kiszonka

 • Wydajna odmiana z grupy średnio wczesnej
 • Odmiana o uniwersalnym przeznaczeniu na ziarno lub kiszonkę
 • Dobra korelacja wielkości plonu ziarna w stosunku do niskiej wilgotności podczas zbioru
 • Wyselekcjonowana odmiana należąca do elitarnego programu żywienia zwierząt „Agro-Zoo”
 • Odmiana o doskonałych parametrach kiszonkowych pod względem strawności i koncentracji energii
 • Rośliny o silnej budowie i wysokiej zdrowotności do końca wegetacji
 • Wysoki potencjał plonowania na ziarno (doświadczenia ścisłe, Polska): w 2014 r. średnio – 106% wzorca, w 2015 r. (w ekstremalnie suchym, niekorzystnym dla uprawy kukurydzy sezonie) – 103% wzorca

 

 Pozostałe informacje

 • Wczesny wigor: dobry
 • Wyleganie (wczesne i przed zbiorem): bardzo mało podatny
 • Stay green: bardzo dobry
 • Helminthosporium: mało podatny, fusarium kolb: mało podatny, głownia kukurydzy: mało podatny

Norma wysiewu (nasion na ha)

 • Gleby ciężkie: 89 000–92 000
 • Gleby średnie: 84 000–88 000
 • Gleby lekkie: 80 000–83 000

Wymagania glebowe

 • Rekomendowana na wszystkie typy gleb

Sikaldi CS - morfologia i preferowane użytkowanie