doskonała kiszonka

Sikaldi

 • FAO: 240
 • Typ: mieszaniec pojedynczy
 • Typ ziarna: flint-dent
 • Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę
 • Rejestracja: Francja 2014
 • Hodowca: Caussade Semences
 • Nowa, wydajna odmiana z grupy średnio wczesnej
 • Odmiana o uniwersalnym przeznaczeniu na ziarno lub kiszonkę
 • Dobra korelacja wielkości plonu ziarna w stosunku do niskiej wilgotności podczas zbioru
 • Wyselekcjonowana odmiana należąca do elitarnego programu żywienia zwierząt „Agro-Zoo”
 • Odmiana o doskonałych parametrach kiszonkowych pod względem strawności i koncentracji energii
 • Rośliny o silnej budowie i wysokiej zdrowotności do końca wegetacji
 • Wysoki potencjał plonowania na ziarno (doświadczenia ścisłe, Polska): 2014 r. średnio – 106% wzorca, 2015 r. (w ekstremalnie suchym, niekorzystnym dla uprawy kukurydzy sezonie) – 103% wzorca
 • Wczesny wigor: dobry
 • Wyleganie (wczesne i przed zbiorem): bardzo mało podatny
  Stay green: bardzo dobry
 • Helminthosporium: mało podatny, Fusarium kolb: mało podatny, głownia kukurydzy: mało podatny
Norma wysiewu (nasion na ha)
 • Gleby ciężkie: 89.000 – 92.000
 • Gleby średnie: 84.000 – 88.000
 • Gleby lekkie: 80.000 – 83.000
Wymagania glebowe
 • Rekomendowana na wszystkie typy gleb

sikaldi-2

sikaldi-3

Do pobrania