pik-burakpik-kukurydzapik-zbozepik-ziemniaki

Preparat zwilżająco-przyczepny

w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczony do stosowania z herbicydami w ochronie buraka cukrowego kukurydzy i innych uprawach rolniczych.

Preparat TOIL przeznaczony jest do stosowania łącznie ze środkami chwastobójczymi stosowanymi w uprawie buraka cukrowego, kukurydzy a także innych upraw polowych.
Dodatek preparatu TOIL jest szczególnie wskazany w sytuacjach, które określają zapisy w etykiecie-instrukcji stosowania herbicydu.

Toil

Dostępne opakowania:
5 l

Zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych pochodzenia rzepakowego

Atest Nr PZH/HT-2699/2012

 Drażniący

Działa drażniąco na skórę.

Sposób działania

Preparat TOIL powoduje:

 • obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin,
 • poprawę równomierności pokrycia powierzchni roślin cieczą użytkową, zwłaszcza roślin trudno zwilżalnych,
 • zwiększenie skuteczności i szybkości działania środków ochrony roślin

Dawkowanie

 • Preparat TOIL należy stosować w dawce 1,0 l/ha.

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.
 • Do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą oraz z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu TOIL.
 • Całość dokładnie wymieszać.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową

UWAGI:
Należy zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi, jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z którymi stosuje się TOIL.

Przechowywanie

 • Chronić przed dziećmi.
 • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
 • Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Warunki bezpiecznego stosowania preparatu

 • Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 • Nie wdychać par produktu.
 • Unikać zanieczyszczenia skóry.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 • Unikać zrzutów do środowiska; postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
 • Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Do pobrania