FAO: 220
Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
Typ ziarna: flint-dent/flint
Rejestracja: Polska 2011
Hodowca: Euralis Semences

 


Wczesne ziarno na celowniku

 • Bardzo wczesne ziarno (średnia wilgotność ziarna w czasie zbioru: 28,9%)
 • Doskonały „stay green”
 • Zdrowotność roślin i odporność na wyleganie
 • Szybkie dosychanie ziarna

 Pozostałe informacje

 • Wczesny wigor: średni
 • Wyleganie: mało podatny
 • Fusarium: łodyg – mało podatny (3%), kolb – średnio podatny (14%)

Norma wysiewu (nasion na ha)

 • Gleby dobre: ziarno – 90 000, kiszonka – 95 000
 • Gleby słabsze: ziarno – 85 000, kiszonka – 90 000

Suma temperatur efektywnych

 • Ziarno (35% H2O): 1500°C
 • Kiszonka (32% S.M.): 1430°C

ES Zizou - morfologia i preferowane użytkowanie

 

 

ES Zizou - plon w dt/ha

Uszeregowanie odmian według skorygowanego indeksu plonu

Ułatwienie porównania

Indeks plonowania (IP i IPS) daje wyobrażenie o wartości gospodarczej poszczególnych mieszańców, a więc o plonowaniu i szybkości oddawania wody. W ujęciu praktycznym kolejność odmian według IPS powinna interesować w pierwszej kolejności tych producentów, którzy są zdecydowani suszyć ziarno kukurydzy. Taka kolejność będzie też bardzo ważna dla rolników gospodarujących w gorszych warunkach siedliskowych, a więc w środkowej i północnej części Polski.

W rejonach korzystnych dla kukurydzy (czyli tam, gdzie jest więcej czasu na dojrzewanie, a różnice w wilgotności zbieranego ziarna są mniejsze), wybierając odmiany do uprawy, można sugerować się potencjałem plonowania IP. Dotyczy to głównie południowej części kraju, zwłaszcza gdy część ziarna jest zakiszana. Z kolei samą tylko wielkością plonu ziarna można się kierować w przypadku, gdy ziarno zużywane jest w gospodarstwie i konserwowane w stanie mokrym, np. kiszone w rękawach foliowych lub zbierane na CCM.

Opracowano na podstawie artykułu prof. Tadeusza Michalskiego, UP Poznań, Polski Związek Producentów Kukurydzy.