to związek chemiczny zaliczany do grupy estrów kwasów karboksylowych (1,4 – naftochinonów). Jest substancją aktywną, będącą składnikiem środków roztoczobójczych (akarycydów) stosowanych przede wszystkim do zwalczania przędziorków w uprawach sadowniczych. Szkodliwość przędziorków polega na zasychaniu liści w wyniku żeru, a przy bardzo dużym nasileniu – na zamieraniu całych roślin. Środki roztoczobójcze zawierające acekwinocyl jako substancją czynną na szkodniki działają powierzchniowo, kontaktowo lub żołądkowo. Z kolei na roślinie działają powierzchniowo. Acekwinocyl wykazuje działanie jako inhibitor mitochondrialnego transportu elektronów kompleksu III. Związek blokuje proces oddychania przędziorków. Działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur.

Substancję tę zawiera: Kanemite 150 SC