Alfa-cypermetryna to substancja czynna z grupy chemicznej pyretroidów. Powstaje z kwasu cis-2,2 dimetylo-3-(2’2’ dichlorowinylo)-cyklopropanokarboksylowego, 3-fenoksybenzoaldehydu, a także cyjanku sodowego. Jest substancją czynną wykorzystywaną do zwalczania szkodników o aparacie gębowym gryzącym oraz kłująco-ssącym w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych oraz w szkółkach leśnych. Zwalcza głównie gąsienice motyli, błonkówek oraz chrząszczy. Na szkodniki alfa-cypermetryna działa kontaktowo i żołądkowo, z kolei na roślinie wykazuje działanie systemiczne. Optymalna temperatura potrzebna do stosowania alfa-cypermetryny wynosi poniżej 20°C.

Substancję alternatywną zawiera: Inazuma 130 WG

Więcej o Inazuma 130 WG przeczytasz tu: