Edukacyjne Centrum Murarkowe przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu przy ulicy Mokoszyńskiej 1 zostało uruchomione w ramach kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających®”, którą Sumi Agro Poland prowadzi już od pięciu lat. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie owadów zapylających oraz zagrożeń dla bytowania tych owadów na terenie agrocenoz.

Zobacz galerię zdjęć