W Centrum Murarkowym na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym znajdują się 89 skrzynie z gniazdami murarek. Dzięki temu uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, osoby odwiedzające szkoły będą mogły zobaczyć jak żyją i pracują te dzikie pszczoły. Takie działanie jest niezwykle istotnym elementem budowania świadomości w zakresie konieczności ochrony owadów zapylających.

Zobacz galerię zdjęć