Sumi Agro Poland już 5 rok prowadzi kampanię edukacyjną „Budujemy populację owadów zapylających”. Celem akcji jest edukacja środowiska rolniczego i ogrodniczego w zakresie znaczenia owadów zapylających w produkcji roślinnej oraz roli zapylaczy w kształtowaniu plonu i zachowaniu bioróżnorodności ekosystemu.

W ramach tegorocznej edycji kampanii wybrane szkoły rolnicze w Polsce otrzymały od Sumi Agro Poland Centra Murarkowe, które pełnią funkcję ośrodków pokazowych. Uczniowie mogą w nich zapoznać się z hodowlą owada, zobaczyć jak pracuje na kwiatach i jakie efekty przynosi ta aktywność. Na początku czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu odbyły się zajęcia edukacyjne na temat murarki ogrodowej. W czasie lekcji edukacyjnej zwrócono szczególną uwagę na konieczność stosowania selektywnych środków ochrony roślin, które zwalczając organizmy szkodliwe nie wpływają negatywnie na organizmy nie będące celem zabiegu. Jednym z niewielu preparatów owadobójczych dostępnych na rynku, który spełnia wszystkie wymogi w tym zakresie jest Mospilan 20 SP, środek wysoce skuteczny w zwalczaniu szkodników, a jednocześnie bezpieczny dla owadów zapylających, który może być stosowany także w czasie kwitnienia roślin uprawnych.