Wiosna to okres wzmożonego monitoringu sadów. Presja ze strony patogenów zależy w dużej mierze od przebiegu warunków pogodowych. Wysoka wilgotność powietrza sprzyja infekcjom. Z kolei duże zapotrzebowanie rynku na wysokiej jakości owoce sprawia, że producenci poszukują sprawdzonego i skutecznego środka, który zwalcza sprawców groźnych chorób roślin i daje szansę na doskonałej jakości wysoki plon.

Takim środkiem uniwersalnym – skutecznym w eliminowaniu licznych chorób wiśni i czereśni jest Topsin M 500 SC. Wiele lat doświadczeń i wykorzystania tego fungicydu w praktyce sadowniczej pozwoliło na imponujące zwiększenie zakresu jego stosowania. Aktualnie liczba zastosowań środka na określony w nowej etykiecie rodzaj rośliny uprawnej i choroby przekracza 130, co czyni Topsin M 500 SC fungicydem o jednym z najszerszych zakresów etykiety spośród preparatów zarejestrowanych na polskim rynku.

Obecnie w sadach owocowych środkiem Topsin M 500 SC można opryskiwać wiśnie i czereśnie chroniąc je, od początku fazy kwitnienia (gdy około 10% kwiatów jest otwartych) aż do początku fazy dojrzewania i wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81) przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych oraz leukostomozą drzew pestkowych. Efektywność w zwalczaniu dziurkowatości liści i drobnej plamistości liści umożliwiają długie utrzymanie w dobrej formie głównych organów asymilacji drzew, czyli plototwórczych – mianowicie liści. Dzięki takim działaniom zapobiega się przedwczesnej defoliacji drzew i powstawaniu licznych otwartych ran. Dla drzew pestkowych środek ten jest zalecany także do zabezpieczania przed chorobami uszkodzonych drzew i owoców po gradobiciach i wichurach oraz zranionych w trakcie zbiorów plonu i zabiegów pielęgnacyjnych.

Topsin M 500 SC − wszechstronny, wyjątkowo skuteczny fungicyd, którego substancją aktywną jest tiofanat metylowy (z grupy związków benzimidazolowych) to środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego. Aplikowany przed infekcją zapobiega wnikaniu strzępek infekcyjnych do tkanek, z kolei stosowany interwencyjnie, dzięki układowemu działaniu w roślinie niszczy patogeny już obecne w tkankach, także w miejscach na które nie został naniesiony. Dużym atutem fungicydu Topsin M 500 SC jest możliwość aplikacji środka w niższych temperaturach, które charakterystyczne są dla okresu wiosennego. Topsin M 500 SC działa w roślinie niezależne od temperatury, cechuje go także odporność na zmywanie przez deszcz (jako środek systemiczny, w przeciwieństwie do preparatów kontaktowych, po wniknięciu do rośliny nie ulega zmywaniu). Ponadto środek jest bezpieczny dla owadów, zarówno pożytecznych jak i zapylających, charakteryzuje się brakiem prewencji dla pszczół. Dawka środka Topsin M 500 SC zalecana dla jednorazowego zastosowania wynosi maksymalnie 1,5 l/ha.