Echinochloa crus-galli

Należy do traw jednorocznych, jarych, osiąga wysokość od 30 do 120 cm. Potrzebuje dużo ciepła; wschody odbywają się późną wiosną lub na początku lata. Powszechnie występuje na glebach żyznych, wilgotnych.

Zachwaszcza kukurydzę, rośliny okopowe, warzywa, rzadziej zboża jare i rośliny strączkowe.

Siewka: Pierwszy liść równowąski z licznymi, podłużnymi nerwami, na szczycie zaostrzony. Pochwa liściowa spłaszczona, brunatno nabiegła, brak języczka. Dalsze liście podobne, dłuższe, także bez języczka.

Czym zwalczać?

Nisshin 040 SC

Herbicyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. 
nisshin-2016a

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

Trustee Hi-Aktiv SL

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w uprawie jabłoni, a także do likwidacji ugorów i odłogów.

Trustee Hi-Aktiv SL

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l