FAO: 230–240

Typ: mieszaniec trójliniowy (TC)
Typ ziarna: dent-flint

Rejestracja: Włochy 2004 i Katalog Europejski
Hodowca: Euralis Semences

Energetyczna kiszonka

  • Szybki rozwój początkowy (wczesny wigor)
  • Odmiana wysoka, długo zielona – typ stay green
  • Wysoki plon zielonej masy i wysoki udział kolb w zakiszanej masie
  • Przydatna do produkcji biogazu i bioetanolu

 

 Pozostałe informacje

  • Wczesny wigor: dobry
  • Wyleganie: mało podatny
  • Helminthosporium: mało podatny
  • Fusarium: mało podatny

Norma wysiewu (nasion/ha)

  • Gleby dobre: ziarno – 90 000, kiszonka – 100 000
  • Gleby słabsze: ziarno – 85 000, kiszonka – 95 000