Panujące aktualnie warunki pogodowe sprzyjają występowaniu przędziorków. Dominują dwie formy – jaja letnie i larwy. Doradcy Sumi Agro Poland podpowiadają jak skutecznie pozbyć się przędziorków z plantacji jagodowych.

Fot. 1 Dorosłe osobniki przędziorka owocowca

Fot. 2 Objawy żerowania przędziorka chmielowca na liściach porzeczki

Na wielu plantacjach jagodowych widoczne są ślady żerowania szkodnika – marmurkowate liście i żółte punktowania na liściach. Sporo objawów jest na porzeczkach, agreście, truskawce i borówce wysokiej. Najpowszechniejszy jest przędziorek chmielowiec. Pogoda sprzyja rozwojowi populacji szkodnika. Przed nami kolejne bardzo ciepłe dni (do 3 czerwca będzie od 21 do 26 stopni, możliwe burze) i słoneczne. To warunki szczególnie sprzyjające roztoczom i budowaniu przez nie licznych populacji.

Jeśli do tej pory nie udało się zwalczyć tych szkodników, to jest teraz najwyższy czas. W związku z tym, że masa liściowa jest już bardzo duża, do wykonania zabiegu zaleca się użycie dużej ilości wody. Duża ilość cieczy roboczej umożliwi lepsze dotarcie środka do szkodnika, a tym samym poprawi skuteczność zabiegu.

Zwalczanie roztoczy roślinożernych w uprawach jagodowych akarycydami Sumi Agro Poland

Uprawa Zwalczany szkodnik Środek Dawka Termin stosowania/ karencja
Truskawka przędziorek chmielowiec (wszystkie stadia rozwojowe szkodnika) Nissorun Strong 250 SC + Ortus 05 SC 0,4 l/ha + 2 l/ha po wystąpieniu szkodnika, od początku wegetacji do zbiorów, uwzględniając karencji (3 dni/ 7 dni)
roztocz truskawkowiec Ortus 05 SC 1-1,25 l/ha  

po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji (7 dni)

przędziorek chmielowiec Ortus 05 SC 2 l/ha
Porzeczka czarna, czerwona i biała wielkopąkowiec porzeczkowy Ortus 05 SC 1,5 l/ha od początku do pełni kwitnienia
przędziorek chmielowiec od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji (21 dni)
Agrest przędziorek chmielowiec Ortus 05 SC 1,5 l/ha po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji (21 dni)
Malina przędziorek chmielowiec Ortus 05 SC 1,5 l/ha po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji (14 dni)
Winorośl przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec Ortus 05 SC 1-1,8 l/ha od pojawienia się pierwszych liści do fazy dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji (21 dni)

Fot. 3 Pamiętaj! Ważna jest technika wykonywania zabiegu!

  • Ciecz użytkowa musi dotrzeć do dolnej części liści.
  • Zalecana ilość wody wynosi od 500 do 1000 l/ha (najlepiej 750 l), nie można stosować zbyt małej ilości wody.
  • Dla zwiększenia skuteczności pokrycia rośliny i szkodników warto dodać zwilżacz np. Slippa

Istotne są także warunki pogodowe w trakcie wykonywania zabiegu:

  • optymalna temperatura wynosi od 15 do 25 stopni Celsjusza
  • bezwietrznie
  • najlepiej wieczorem.

Obejrzyj film „Ochrona truskawki przed przędziorkami” >>
Przeczytaj artykuł „Zwalczanie roztoczy w uprawie roślin jagodowych” >>

Po zbiorach owoców, polecamy zastosowanie akarycydu Kanemite 150 SC

Uprawa Zwalczany szkodnik Środek Dawka Termin stosowania/ karencja
Malina, jeżyna przędziorek chmielowiec Kanemite 150 SC 1 l/ha po zbiorach owoców (BBCH>91)
Truskawka przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec 1,2 l/ha po wystąpieniu szkodnika po zakończeniu zbiorów owoców w danym sezonie wegetacyjnym (BBCH>91)