jest substancją czynną pochodzącą z grupy fenylopiroli. Stosowany jest do zwalczania wielu gatunków grzybów. Substancja ta znajduje zastosowanie zarówno w ochronie zbóż, jak również upraw sadowniczych. Fludioksonil wywiera wpływ na funkcje błony komórkowej, jak również na proces syntezy aminokwasów patogenów. Jego działanie wiąże się z zahamowaniem procesu tworzenia i kiełkowania zarodników konidialnych. Zahamowaniu ulega również rozwój grzybni. Wyróżnia się niezwykle silnym działaniem zapobiegawczym. Fludioksonil nie jest systemiczny, jednak posiada zdolność do wnikania do tkanki. Stosuje się go w celu zapobiegania pleśni śniegowej zbóż i traw, fuzaryjnej zgorzeli siewek oraz chorobom przechowalniczym – gorzkiej zgniliźnie jabłek, szarej pleśni oraz mokrej zgniliźnie. Działa w szerokim zakresie temperatur.