Intensywne opady gradu każdego roku są przyczyną znacznych strat w sadownictwie.

W filmie profesor Marek Grabowski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawia zagrożenia związane z burzami gradowymi oraz prezentuje metody zabezpieczenia ran na liściach, pędach i owocach powstałych w efekcie gradobicia.