pik-ziemniakipik-zbozepik-burakpik-rzepakpik-sadypik-warzywa

Nawóz formułowany

do stosowania nalistnego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoborom magnezu oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Hydromag (MgO 500 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l

Zawartość:

  • 33,1% = 500 g/l tlenek magnezu (MgO)
    Zawiesina wodorotlenku magnezu

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK.

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Burak cukrowy, burak pastewny. 

2-4 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych.
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Rzepak ozimy, rzepak jary, kapustne. 

zabieg jednokrotny – w początkowej fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 31-33) w dawce 2-4 l/ha.
Nie stosować w czasie kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Zboża ozime, jare. 

2-4 l/ha od fazy drugiego liścia właściwego do fazy widocznego pierwszego kolanka (BBCH 12-31).
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Możliwe jest również wykonanie zabiegu w dawce 2 l/ha od fazy liścia flagowego do końca kłoszenia (BBCH 39-69).
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Ziemniaki. 

1-2 l/ha nie wcześniej niż tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji.
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Kapusta, kapusta brukselska, kalafior, brokuł. 

2-4 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych.
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Jabłonie, grusze. 

0,5-1 l/ha co 7-14 dni.
W przypadku silnych niedoborów wykonać dodatkowy zabieg przed kwitnieniem (w fazie różowego pąka).
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Groch, fasola. 

3-4 l/ha po osiągnięciu przez rośliny 15 cm wysokości.
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Więcej o niedoborach magnezu w:

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE
Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.
W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

Przechowywanie

  • Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
  • Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w eykiecie.

Gwarancja stabilności formulacji – 2 lata od daty produkcji.
W przypadku pojawienia się osadu na skutek długotrwałego przechowywania (ponad 2 lata) produkt może być zastosowany pod warunkiem przywrócenia pierwotnej formulacji poprzez dokładne wymieszanie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Producent

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

Importer i Dystrybutor

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl