29 września br. na spotkaniu prasowym w Gdyni firma Sumi Agro Poland przedstawiła najnowsze rozwiązanie w ochronie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej – produkt INAZUMA 130 WG, który już od stycznia 2017 r. będzie dostępny w handlu.


INAZUMA 130 WG stanowi uzupełnienie bogatego asortymentu produktów firmy SAP, co jest szczególnie zauważalne w odniesieniu do środków dedykowanych uprawie rzepaku – podkreślał Tomasz Malczewski, prezes SAP. Z kolei Urszula Filipecka przedstawiła wyczerpujące informacje dotyczące środka INAZUMA 130 WG. W skład nowego insektycydu wchodzą dwie substancje czynne – acetamipryd (100 g/kg) oraz lambda-cyhalotryna (30 g/kg). Dzięki takiemu połączeniu środek cechuje wyjątkowa skuteczność zwalczania szkodników oraz niezawodność działania w różnych warunkach pogodowych.

INAZUMA 130 WG charakteryzuje się wielokierunkowym mechanizmem działania – na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, w roślinie – powierzchniowo, wgłębnie i  systemicznie. Dzięki zawartości lambda-cyhalotryny preparat natychmiast zabija szkodniki już żerujące na uprawie, a obecność acetamiprydu gwarantuje długi okres działania insektycydu, a tym samym ochronę upraw przed kolejnymi nalotami szkodników.

INAZUMA® 130 WG zwalcza szkodniki gryzące i ssące w rzepaku ozimym. Może być stosowana przez cały okres wiosennej wegetacji rzepaku, ale także jesienią do zwalczania pchełki rzepakowej oraz – jako jedyny dostępny w Polsce środek – tantnisia krzyżowiaczka. Zakres szkodników zwalczanych wiosną obejmuje wszystkie ważne gatunki zagrażające uprawom rzepaku, takie jak chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik. Środek należy stosować wiosną w dawce 0,16–0,2 kg/ha, a jesienią 0,25–0,3 kg/ha. Insektycyd posiada również rejestrację do jesiennego zwalczania mszyc w pszenicy ozimej (dawka 0,15 kg/ha).

Środek INAZUMA® 130 WG, zgodnie z etykietą, można stosować przez cały okres wiosennej wegetacji rzepaku. Producent środka – firma Sumi Agro – proponuje, aby stosować środek od początku wiosennej wegetacji rzepaku do początku okresu kwitnienia, natomiast w okresie kwitnienia rzepaku oraz po kwitnieniu zaleca stosowanie doskonale znanego na rynku środka Mospilan 20 SP. Taki dwuzabiegowy program ochrony rzepaku ma zapewnić ochronę uprawy przez cały sezon wegetacyjny oraz bezpieczeństwo pożytecznych owadów zapylających.

Uprawy rzepaku są atakowane przez szkodniki w ciągu całego okresu wegetacyjnego. W celu skutecznej ochrony plantacji trzeba zwykle wykonać dwa (lub więcej) zabiegów insektycydowych, pamiętając przy tym o bardzo ważnych owadach zapylających. Dlatego opracowaliśmy dwuzabiegowy program ochrony rzepaku, który nazwaliśmy Totalna Ochrona – w momencie pojawienia się na plantacji pierwszych szkodników (do fazy BBCH 59) zalecamy stosowanie preparatu INAZUMA w dawce 0,2 kg/ha, natomiast od momentu rozpoczęcia kwitnienia rzepaku – Mospilan w dawce 0,12 kg/ha. INAZUMA działa w niekorzystnych warunkach pogodowych charakterystycznych dla okresu wczesnowiosennego – środek utrzymuje swoją skuteczność nawet w 5°C i jest odporny na zmywanie deszczem. Mospilan jest z kolei najbezpieczniejszym insektycydem do stosowania w okresie kwitnienia. Stosowanie programu Totalna Ochrona zapewnia więc kompleksowe zabezpieczenie upraw rzepaku przed szkodnikami w całym okresie wegetacji rośliny przy jednoczesnym bezpieczeństwie pszczół i innych owadów pożytecznych – mówi Paweł Banach, Dyrektor Działu Rejestracji i Rozwoju w firmie Sumi Agro Poland.

Na spotkaniu prasowym wiele uwagi poświęcono problemom w uprawie rzepaku ozimego. Dr Grzegorz Pruszyński z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu informował o najgroźniejszych szkodnikach rzepaku ozimego, zwracając szczególną uwagę na tegoroczne problemy, wynikające z obecności na plantacjach i wielu szkodach wyrządzonych przez tantnisia krzyżowiaczka. Problemem tej jesieni jest z kolei zwiększona liczebność populacji mszyc na plantacjach, które zarazem są wektorami chorób wirusowych. Prelegent zwrócił uwagę także na wczesnowiosenną ochronę rzepaku ozimego, zalecając systematyczne lustracje i monitoring plantacji. Pierwszym szkodnikiem, najwcześniej pojawiającym się na plantacjach rzepaku jest chowacz brukwiaczek, naloty tego szkodnika mają miejsce coraz wcześniej w sezonie, bo już w marcu. Zmienność warunków atmosferycznych w tym czasie, nagłe załamania pogody, spadek temperatury znacznie utrudniają właściwą ochronę. Już kilka dni po pojawieniu się w uprawie rzepaku chowacza brukwiaczka obserwujemy kolejnego szkodnika – chowacza czterozębnego. Szkodnik ten ma dłuższy pojaw zakończony kulminacyjnym licznym nalotem. Często owad ten występuje jednocześnie ze słodyszkiem rzepakowym. Jak podkreślił G. Pruszyński monitoring i właściwa ochrona stanowią skuteczne rozwiązanie problemów szkodników w uprawie rzepaku.