Skuteczna ochrona upraw bez pozostałości przez cały sezon!

Isomaty to innowacyjne rozwiązanie, które (w przeciwieństwie do chemicznych środków ochrony) nie pozostawia w owocach śladów substancji czynnej. Dlatego są bezpieczne zarówno dla środowiska, jak i plantatorów oraz konsumentów. Feromonowe blokery rozmnażania nie dopuszczają do kopulacji wybranych gatunków szkodników, co skutkuje brakiem jaj i szkodliwych gąsienic. Blokery nie szkodzą owadom pożytecznym. Ich działanie jest selektywne.

Środki są całkowicie bezpieczne dla owadów pożytecznych i środowiska, a ich stosowanie nie pozostawia pozostałości w owocach.

Blokery rozmnażania

Japońskie blokery rozmnażania bazują na opatentowanej przez producenta technologii zwalczania groźnych szkodników sadowniczych z rzędu motyli. Uniemożliwiają rozmnażanie ściśle określonych gatunków owadów, a tym samym rozwój kolejnych pokoleń szkodników.

Środki występują w formie dyspenserów (zawieszek) stopniowo uwalniających substancję imitującą feromon płciowy szkodników. Substancja ta uniemożliwia samcom znalezienie drogi do samicy, blokując w ten sposób akt kopulacji i nie dopuszczając do zapłodnienia. To z kolei prowadzi do braku możliwości składania jaj i finalnie braku uszkodzeń owoców.

Blokada rozmnażania = brak możliwości składania jaj
Brak larw szkodników w sadzie
Brak uszkodzeń owoców

Różne produkty do różnych potrzeb

Innowacyjna seria produktów pozwala dobrać isomat dostosowany do rodzaju uprawy oraz eliminacji konkretnych gatunków szkodników:

Przeznaczony do blokowania rozmnażania owocówki jabłkóweczki w uprawach jabłoni i grusz.

Owocówka jabłkóweczka

Owocówka jabłkóweczka

Przeznaczony do blokowania rozmnażania owocówki jabłkóweczki, wydłubki oczateczki i zwójek: bukóweczki, różóweczki, siatkóweczki, rdzaweczki w uprawach jabłoni i grusz oraz zwójek: siatkóweczki, różóweczki, bukóweczki w uprawach wiśni i czereśni.

Owocówka jabłkóweczka

Owocówka jabłkóweczka

Zwójka siatkóweczka

Zwójka siatkóweczka

Zwójka różóweczka

Zwójka różóweczka

Zwójka rdzaweczka

Zwójka rdzaweczka

Zwójka bukoweczka

Zwójka bukoweczka

Wydłubka oczateczka

Wydłubka oczateczka

Przeznaczony do blokowania rozmnażania przeziernika porzeczkowca na plantacjach porzeczek i agrestu.
Przeziernik porzeczkowiec

Przeziernik porzeczkowiec

Opinie o isomatach

Ogromną zaletą Isomatów jest ich skuteczność. W kwaterze chronionej tym produktem uszkodzenia spowodowane przez owocówkę wyniosły zaledwie 1%, co jest świetnym wynikiem.

Wiesława Chajęcka

Zastosowanie Isomate CTT pozwoliło na ograniczenie liczby zabiegów insektycydowych. W sezonie wegetacyjnym 2017 wykonaliśmy zaledwie jeden zabieg przeciwko drugiemu pokoleniu owocówki, gdzie standardowo wykonuje się około 4 zabiegów.

Dorota Niedbała

Zdecydowaliśmy się na przetestowanie w naszym sadzie Isomatów, dzięki nim nie było w sadzie gąsienic, a owoce były zdrowe i bez śladu uszkodzeń.

Mieczysław Chechliński

Zobacz, co zyskasz dzięki isomatom

Dlaczego warto stosować japońskie isomaty?

Stosowanie isomatów to nowatorska metoda ochrony plantacji drzew i krzewów owocowych przed najgroźniejszymi szkodnikami. Wykorzystując ją w praktyce uzyskuje się wiele korzyści. Wśród nich warto wspomnieć o:

  • trwającej przez cały sezon ochronie uprawy (raz rozwieszone isomaty chronią sad przez cały sezon),
  • niezawodności bez względu na warunki pogodowe,
  • braku pozostałości substancji czynnych isomatów w owocach,
  • bezpieczeństwie dla stosującego,
  • całkowitym bezpieczeństwie dla owadów pożytecznych i środowiska.

Isomaty zostały zarejestrowane na bazie wyników badań przeprowadzonych w Polsce (wyniki doświadczeń dostępne są w zakładce Doświadczenia), a możliwość ich stosowania w sadach ekologicznych została zatwierdzona przez Instytut Ochrony Roślin-PIB (certyfikaty można zobaczyć tu).