Szkodniki w sadach?

Szczególnie groźnymi szkodnikami drzew owocowych w Polsce są owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella) oraz szereg gatunków zwójek. Żerowanie ich gąsienic prowadzi do znacznych strat gospodarczych. Nawet śladowe objawy obecności tych gatunków w sadzie czy na owocach są przyczyną wyeliminowania partii jabłek lub wiśni z eksportu m.in. do Chin. Z tego względu znalezienie skutecznych metod pozbycia się wymienionych szkodników z sadów, jest celem wielu specjalistów.

Coraz bardziej restrykcyjne wymagania wobec jakości owoców mają zarówno eksporterzy, jak i sieci handlowe. Wśród pożądanych cech dostaw coraz częściej wymieniany jest brak pozostałości środków ochrony roślin w owocach.

Skuteczna ochrona upraw bez pozostałości

Isomaty to innowacyjne rozwiązanie, które (w przeciwieństwie do chemicznych środków ochrony) nie pozostawia w owocach śladów substancji czynnej. Dlatego są bezpieczne zarówno dla środowiska, jak i plantatorów i konsumentów. Feromonowe blokery rozmnażania nie dopuszczają do kopulacji wybranych gatunków szkodników a w rezultacie braku jaj i szkodliwych gąsienic. Blokery nie szkodzą owadom pożytecznym. Ich działanie jest selektywne:

Isomate CTT blokuje rozmnażanie

owocówki jabłkóweczki – w sadach jabłoni i gruszy

Isomate CLS blokuje rozmnażanie

owocówki jabłkóweczki oraz szeregu zwójek – w sadach jabłoni i gruszy oraz wiśni i czereśni

Ogromną zaletą Isomatów jest ich skuteczność. W kwaterze chronionej tym produktem uszkodzenia spowodowane przez owocówkę wyniosły zaledwie 1%, co jest świetnym wynikiem. Wiesława Chajęcka

Zastosowanie Isomate CTT pozwoliło na ograniczenie liczby zabiegów insektycydowych. W sezonie wegetacyjnym 2017 wykonaliśmy zaledwie jeden zabieg przeciwko drugiemu pokoleniu owocówki, gdzie standardowo wykonuje się około 4 zabiegów. – Dorota Niedbała

Zdecydowaliśmy się na przetestowanie w naszym sadzie Isomatów, dzięki nim nie było w sadzie gąsienic, a owoce były zdrowe i bez śladu uszkodzeń. – Mieczysław Chechliński

Środki są całkowicie bezpieczne dla owadów pożytecznych i środowiska, nie zostawiają pozostałości w owocach.

 

 

Dlaczego warto stosować japońskie isomaty?

Stosowanie isomatów to nowatorska metoda ochrony sadu przed owocówką jabłkóweczką i zwójkami. Wykorzystując ją w praktyce uzyskuje się wiele korzyści, wśród nich warto wspomnieć o:

  • trwającej przez cały sezon ochronie uprawy (raz rozwieszone isomaty chronią sad przez cały sezon),
  • niezawodności bez względu na warunki pogodowe,
  • braku pozostałości substancji czynnych isomatów w owocach,
  • bezpieczeństwie dla stosującego,
  • całkowitym bezpieczeństwie dla owadów pożytecznych i środowiska.

Isomaty zostały zarejestrowane na bazie wyników badań przeprowadzonych w Polsce (wyniki doświadczeń dostępne są w zakładce Doświadczenia), a możliwość ich stosowania w sadach ekologicznych została zatwierdzona przez Instytut Ochrony Roślin-PIB (certyfikaty można zobaczyć tu).

Jak stosować isomaty?

isomaty stosowanie infografika

Isomaty rozwiesza się raz – prewencyjnie, przed masowym lotem motyli lub na jego początku, tj. zwykle pod koniec maja. Zawieszki (dyspensery) Isomatów powinny być rozwieszone równomiernie na całej powierzchni chronionego sadu, a na obrzeżach należy podwoić ich ilość. Feromony są uwalniane od momentu powieszenia dyspensera. Środek działa przez cały okres wegetacji. Pałeczki powinny być rozwieszone równomiernie na całej powierzchni chronionego sadu, a na obrzeżach należy podwoić rozłożenie zawieszek.

Wysokość zawieszenia: w górnej części drzewa min. na 2/3 wysokości od ziemi.

Dawka zalecana: 500 szt./1 ha

Sprawdzamy rezultat

  • W trakcie sezonu wegetacyjnego należy prowadzić stały monitoring plantacji – sprawdzać, czy w pułapkach monitorujących umieszczonych na chronionej plantacji odławiają się samce owocówki jabłkóweczki. Zaleca się umieszczanie minimum 1 feromonowej pułapki monitorującej na 1 hektar chronionej powierzchni sadu.
  • Brak odławianych szkodliwych osobników w pułapkach monitorujących umieszczonych na chronionej plantacji, świadczy o właściwym poziomie dezorientacji samców przy pomocy isomatów.
  • Należy prowadzić również systematyczne obserwacje owoców w trakcie sezonu wegetacyjnego, w celu sprawdzenia, czy nie pojawiają się wgryzy spowodowane żerowaniem owocówki.
  • Zaleca się umieścić pułapkę kontrolną także na terenie niechronionym. W niej należy się spodziewać odłowu motyli. Ta pułapka umożliwia nam sprawdzenie różnicy i pozwala na pomiar skuteczności przeprowadzonego zabiegu.