Wyniki doświadczeń rejestracyjnych

Wyniki doświadczeń rejestracyjnych Isomate CLS

Doświadczenie nr 1 – IUNG Puławy 2017

Termin wieszania blokerów rozmnażania Isomate CLS: 25 czerwca 2017 r.

Średnia liczba odłowionych motyli owocówki jabłkóweczki na pułapkach feromonowych [szt.].

Średnia liczba odłowionych motyli wydłubki oczateczki na pułapkach feromonowych [szt.].

Średnia liczba odłowionych motyli zwójki siatkóweczki na pułapkach feromonowych [szt.].

Średnia liczba odłowionych motyli zwójki bukóweczki na pułapkach feromonowych [szt.].

Wyniki doświadczeń rejestracyjnych Isomate CTT

Doświadczenie nr 5 – LODR Końskowola 2016

Termin wieszania blokerów rozmnażania: 03 czerwca 2016

Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z Isomate CTT.

% uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje szacunkowe podczas zbiorów)

Doświadczenie nr 6 – Głodno 2016

Termin wieszania blokerów rozmnażania: 27 maja 2016

Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z ISOMATE CTT

% uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje szacunkowe podczas zbiorów)

Doświadczenie nr 3 – Stryjno Drugie 2015

Termin wieszania blokerów rozmnażania: 26 maja 2015

isomate ctt

Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z Isomate CTT.

isomate ctt

% uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje podczas zbiorów)

Doświadczenie nr 4 – Stryjno Kolonia 2015

Termin wieszania blokerów rozmnażania: 25 maja 2015

isomate ctt

Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z Isomate CTT.

isomate ctt

% uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje szacunkowe podczas zbiorów)

Doświadczenie nr 1 – Stryjno Drugie 2013

Termin wieszania blokerów rozmnażania Isomate CTT: 18 maja 2013

Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z Isomate CTT.

isomate ctt

% uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje podczas zbiorów)

Doświadczenie nr 2 – Stryjno Kolonia 2013

Termin wieszania blokerów rozmnażania: 18 maja 2013

isomate ctt

Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z Isomate CTT.

isomate ctt

% uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje podczas zbiorów)