Jak działają isomaty?

Japońskie blokery rozmnażania szkodników w sadach i jagodnikach

 1. Aby zachować ciągłość populacji, samice szkodników bytujące w sadzie lub na plantacji wabią samce, emitując feromony. Po kopulacji składają jaja, z których wylęgają się larwy, żerujące na liściach, pędach i owocach.

  W naturalnych warunkach samiec owocówki lub przeziernika trafia do samicy po jej ścieżce feromonowej

 2. Isomaty, czyli blokery rozmnażania szkodników, uniemożliwiają rozród, nie dopuszczając do połączenia się szkodników w pary. Z zawieszek uwalnia się feromon płciowy, który tworzy w koronach drzew owocowych lub wokół krzewów na plantacji tzw. chmurę feromonową.

  Isomat stopniowo uwalnia substancję imitującą feromon płciowy szkodnika (jej stężenie jest znacznie większe niż stężenie feromonu emitowanego przez samicę)

 3. Isomaty w swój zasięg wabią samce szkodników. Ciemne „pasmo” na rysunku oznacza feromon wydzielany przez samicę (tzw. ścieżkę feromonową). Jaśniejsze natomiast substancję wydzielającą się z isomatów. Zakłóca ona ścieżkę feromonową samicy i dezorientuje samca, który nie może odnaleźć samicy. W takich warunkach skojarzenie w pary jest ograniczone do zera.

  Substancja wydzielająca się z isomatów dezorientuje samca, który nie znajduje drogi do samicy

  BRAK KOPULACJI = BRAK
  ZAPŁODNIENIA = BRAK JAJ

 4. W cyklu życiowym owada wyeliminowane jest składanie jaj, a zatem i pojawienie się gąsienic (szkodników owoców i pędów). Osobniki dorosłe giną, nie przedłużając gatunku.

  Szkodniki umierają bezpotomnie

  BRAK LARW = BRAK USZKODZEŃ LIŚCI, PĘDÓW I OWOCÓW