Jak stosować isomaty?

Isomaty mają działanie prewencyjne. Środek musi być zastosowany przed rozpoczęciem masowych nalotów owocówki, poniżej dopuszczalnych progów zagrożeń. W warunkach Polski najczęściej ma to miejsce na przełomie kwietnia i maja.

Termin stosowania:

Zawieszki należy rozwiesić w sadzie raz w roku, przed rozpoczęciem lotu pierwszego pokolenia motyli.

Wysokość zawieszenia:

Z górnej części drzewa min. na 2/3 wysokości od ziemi.

stosowanie dyspenserow feromonowych infografika

Monitoring skuteczności działania

  • w trakcie sezonu wegetacyjnego należy prowadzić stały monitoring plantacji – sprawdzać czy w pułapkach monitorujących umieszczonych na chronionej plantacji odławiają się samce szkodników, zaleca się umieszczanie minimum 1 feromonowej pułapki monitorującej na 1 hektar chronionej powierzchni sadu
  • brak odławianych osobników w pułapkach monitorujących, umieszczonych na chronionej plantacji świadczy o właściwym poziomie dezorientacji samców przy pomocy środka Isomate CTT lub CLS
  • należy prowadzić również systematyczne obserwacje owoców w trakcie sezonu wegetacyjnego, w celu sprawdzenia, czy nie pojawiają się wgryzy spowodowane żerowaniem owocówki.

UWAGA

Zaleca się umieścić również na terenie niechronionym pułapkę kontrolną, w której należy się spodziewać odłowu motyli.