Kryteria wyboru plantacji do ochrony isomatami

Kryteria wyboru różnią się w zależności od rodzaju plantacji. Wybierz odpowiednią zakładkę.

Presja szkodników w roku poprzedzającym

 1. Najkorzystniejsza sytuacja: presja w roku poprzedzającym mniejsza od 1%.
 2. Jeżeli presja jest wyższa od 1%, to:
  • należy ograniczyć presję do tego poziomu zabiegami insektycydowymi i zastosować isomaty w kolejnym roku;
  • należy liczyć się z koniecznością wykonywania dodatkowych zabiegów insektycydowych – oprócz zastosowanych isomatów.

Minimalna powierzchnia

 1. Najkorzystniejsza sytuacja: minimalna powierzchnia 5 ha.
 2. Można rozważać również mniejsze powierzchnie:
  • 3 ha – jako zalecaną minimalną powierzchnię;
  • 1 ha – jako dopuszczalną minimalną powierzchnię.

UWAGA! Przy wyborze powierzchni plantacji należy brać pod uwagę także inne kryteria – im bardziej są one zbliżone do najkorzystniejszych w swoich kategoriach, tym mniejszą powierzchnię jednostkową z zastosowaniem isomatów można rozważać.

Kształt plantacji

 1. Najkorzystniejsza sytuacja: kształt zbliżony do kwadratu.
 2. Należy unikać niewyrównanych kształtów:
  • długi i wąski
  • kształt nieregularny, wielokątny z granicami obłymi lub ostro zakończonymi narożnikami.

Wyrównanie odmianowe i wiekowe

 1. Najkorzystniejsza sytuacja: sad jednorodny z drzewami o wyrównanej wysokości.
 2. należy unikać niejednorodnych sadów z rozdrobnionymi kwaterami z drzewami różnej wysokości.

Sąsiedztwo

 1. Najkorzystniejsza sytuacja: brak innych plantacji w bezpośrednim sąsiedztwie (300-500 m).
 2. Należy unikać sąsiedztwa:
  • plantacji opuszczonych, zaniedbanych i źle chronionych;
  • składowisk palet, skrzyniopalet, stert drewna i innych miejsc, gdzie szkodnik chętnie zimuje;
  • wysokich budowli (np. magazynów), które mogą tworzyć tunele powietrzne podczas silnych wiatrów, co może umożliwiać migrację zapłodnionych samic z oddalonych miejsc.

Ukształtowanie terenu

 1. Najkorzystniejsza sytuacja: teren płaski.
 2. Należy unikać ukształtowania:
  • z dużymi różnicami wysokości;
  • z dużymi skłonami.

Inne

 1. Większe zagęszczenie drzew w sadzie sprzyja lepszemu pokryciu chronionej powierzchni przez uwalniane z dyspenserów feromony.
 2. Siatka przeciwgradowa zwiększa skuteczność rozwiązania.

Dowiedz się więcej o stosowaniu isomatów w sadach

Presja przeziernika na plantacji

 1. Najkorzystniejsza sytuacja: presja w roku poprzedzającym: poniżej progu ekonomicznej szkodliwości (poniżej 15 szt. owadów odłowionych na pułapce w trakcie sezonu lub poniżej 10 uszkodzonych pędów w próbie 200 krzewów – 5%).
 2. Jeżeli presja jest wyższa, to należy liczyć się z koniecznością wykonywania dodatkowych zabiegów insektycydowych – oprócz zastosowanych dyspenserów Isonet Z.

Minimalna powierzchnia plantacji

 1. Najkorzystniejsza sytuacja: minimalna powierzchnia 2 ha.
 2. Można rozważać również mniejszą powierzchnię 1 ha jako dopuszczalną minimalną powierzchnię.
 3. Przy wyborze powierzchni plantacji należy brać pod uwagę także inne kryteria – im bardziej są one zbliżone do najkorzystniejszych w swoich kategoriach, tym mniejszą powierzchnię plantacji z zastosowaniem dyspenserów Isonet Z można rozważać.

Kształt plantacji

 1. Najkorzystniejsza sytuacja: regularny kształt plantacji zbliżony do kwadratu.
 2. Należy unikać niewyrównanych kształtów:
  • plantacja długa i wąska;
  • kształt nieregularny, wielokątny z granicami obłymi lub ostro zakończonymi narożnikami.

Sąsiedztwo

 1. Najkorzystniejsza sytuacja: brak innych plantacji porzeczek i agrestu w bezpośrednim sąsiedztwie (300-500 m).
 2. Należy unikać sąsiedztwa plantacji zaniedbanych i źle chronionych.

Ukształtowanie terenu

 1. Najkorzystniejsza sytuacja: teren płaski.
 2. Należy unikać ukształtowania:
  • z dużymi różnicami wysokości;
  • z dużymi skłonami.

Inne

 1. Należy unikać zachwaszczenia plantacji wysokimi chwastami, które mogą zaburzać przepływ powietrza na plantacji.
 2. Plantacja powinna mieć wyrównaną obsadę oraz wyrównanie wiekowe i odmianowe.