Kryteria wyboru sadu

Presja szkodników w roku poprzedzającym

 1. najkorzystniejsza sytuacja: presja w roku poprzedzającym mniejsza od 1%
 2. jeżeli presja jest wyższa od 1% to:
  • należy ograniczyć presję do tego poziomu zabiegami insektycydowymi i zastosować isomaty w kolejnym roku
  • należy liczyć się z koniecznością wykonywania dodatkowych zabiegów insektycydowych – oprócz zastosowanych dyspenserów Isomate CTT lub CLS.

Minimalna powierzchnia sadu

 1. najkorzystniejsza sytuacja: minimalna powierzchnia 5 ha
 2. można rozważać również mniejsze powierzchnie:
  • 3 ha – jako zalecaną minimalną powierzchnię
  • 1 ha – jako dopuszczalną minimalną powierzchnię
 3. przy wyborze powierzchni sadu należy brać pod uwagę także inne kryteria – im bardziej są one zbliżone do najkorzystniejszych w swoich kategoriach, tym mniejszą powierzchnię jednostkową sadu z zastosowaniem isomatów można rozważać.

Kształt sadu

 1. najkorzystniejsza sytuacja: kształt sadu zbliżony do kwadratu
 2. należy unikać niewyrównanych kształtów:
  • sad długi i wąski
  • kształt nieregularny, wielokątny z granicami obłymi lub ostro zakończonymi narożnikami.

Wyrównanie odmianowe i wiekowe

 1. najkorzystniejsza sytuacja: sad jednorodny z drzewami o wyrównanej wysokości
 2. należy unikać niejednorodnych sadów:
  • z rozdrobnionymi kwaterami z drzewami różnej wysokości.

Sąsiedztwo

 1. najkorzystniejsza sytuacja: brak innych sadów jabłoniowych i gruszowych w bezpośrednim sąsiedztwie (300-500 m)
 2. należy unikać sąsiedztwa:
  • sadów opuszczonych, zaniedbanych i źle chronionych
  • składowisk palet, skrzyniopalet, stert drewna i innych miejsc gdzie szkodnik chętnie zimuje
  • wysokich budowli (np. magazynów), które mogą tworzyć tunele powietrzne podczas silnych wiatrów co może umożliwiać migrację zapłodnionych samic z oddalonych miejsc.

Ukształtowanie terenu

 1. najkorzystniejsza sytuacja: teren płaski
 2. należy unikać ukształtowania:
  • z dużymi różnicami wysokości
  • z dużymi skłonami.

Inne

 1. większe zagęszczenie drzew w sadzie sprzyja lepszemu pokryciu chronionej powierzchni przez uwalniane z dyspenserów feromony
 2. siatka przeciwgradowa zwiększa skuteczność rozwiązania.