Jak działają isomaty

jak działają isomaty

 

JAPOŃSKIE BLOKERY ROZMNAŻANIA SZKODNIKÓW W SADACH

  1. Aby zachować ciągłość populacji, samice szkodników wabią samce, emitując feromony. Po kopulacji składają jaja, z których wylęgają się larwy, żerujące na liściach, pędach i owocach. Isomaty, czyli blokery rozmnażania szkodników, uniemożliwiają rozród, nie dopuszczając do połączenia par.
  2. Z zawieszek uwalnia się feromon płciowy, który tworzy w koronach drzew tzw. chmurę feromonową, która w swój zasięg wabi samce szkodników. Ciemna „chmura” na rysunku oznacza feromon wydzielany przez samicę (tzw. ścieżkę feromonową). Jaśniejsze pasma na dolnym rysunku obrazują substancję wydzielającą się z zawieszek. Zakłóca ona ścieżkę feromonową samicy i dezorientuje samca, który nie może odnaleźć samicy. W takich warunkach skojarzenie w pary jest ograniczone do zera. W cyklu życiowym owada wyeliminowane jest składanie jaj, a zatem i pojawienie się gąsienic (szkodników owoców). Osobniki dorosłe giną, nie przedłużając gatunku.
  3. Z zawieszek uwalnia się feromon płciowy, który tworzy w koronie drzew w sadzie tzw. chmurę feromonową, która w swój zasięg wabi samce owocówki. Ciemna „chmura” na rysunku oznacza feromon wydzielany przez samicę (tzw. ścieżkę feromonową). Jaśniejsze pasma na dolnym rysunku obrazują feromon wydzielający się z zawieszek, który zakłóca ścieżkę feromonową samicy i dezorientuje samca, który nie może odnaleźć samicy. W takich warunkach skojarzenie w parę z samicą jest ograniczone do zera. W cyklu życiowym owocówki wyeliminowane jest składanie jaj, a zatem i pojawienie się gąsienic (szkodników owoców). Osobniki dorosłe giną nie przedłużając gatunku.