Opinie o isomatach


fot. Mieczysław Chechliński


fot. Dorota Niedbała


fot. Wiesława Chajęcka


Prof. dr hab. Ewa Solarska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Głównym tematem pracy naukowej profesor Solarskiej jest żywność ekologiczna. Zajmuje się ona również oceną biologicznej skuteczności środków ochrony roślin.

Firma Sumi Agro Poland, z którą współpracuję od wielu lat, powierzyła mi prowadzenie doświadczeń nad środkiem biologicznym Isomate CTT. Badania prowadzone są już ponad 5 lat. W związku z tym można w pełni ocenić środek jako bardzo dobry, skuteczny w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki i bezpieczny dla człowieka oraz środowiska.