Wybór programu integrowanej ochrony bazującego na japońskich isomatach

Isomaty to rozwiązanie ograniczające występowanie szkodników w sadach i na plantacjach roślin jagodowych. Przy małej presji szkodników i niskim ryzyku nalotów szkodnika z zewnątrz chronionej plantacji, isomaty często zabezpieczają sad całkowicie. Jeżeli presja szkodnika jest duża należy zastosować integrowany program ochrony sadu, w którym rozwiesza się isomaty i stosuje ograniczoną lub pełną ochronę insektycydową.

Poniższe tabele pozwalają na wybór odpowiedniego programu integrowanej ochrony sadu.

PROGRAM INTEGROWANEJ OCHRONY SADU Z WYKORZYSTANIEM ISOMATE CTT
Ocena uszkodzeń owoców w roku poprzednim
(w %)
Presja owocówki jabłkóweczkiProgram integrowanej ochrony sadu oparty na Isomate CTTKiedy wybrać ten program?
<0,5NiskaIsomate CTT (500 szt./ha) rozwieszone przed lotem pierwszego pokoleniaProgram dla sadów z niską presją owocówki i niskim ryzykiem nalotów szkodnika z zewnątrz chronionej powierzchni.
Zaleca się staranny i systematyczny monitoring owocówki w trakcie sezonu.
0,5 – 1,0ŚredniaIsomate CTT (500 szt./ha) rozwieszone przed lotem pierwszego pokolenia
+
ograniczona ochrona insektycydowa*
Program zalecany w pierwszym (w niektórych przypadkach również w drugim) roku stosowania Isomate CTT w sytuacji kiedy presja owocówki w roku poprzednim była średnia.
Zaleca się staranny i systematyczny monitoring owocówki w trakcie sezonu
> 1,0Wysoka500 dyspenserów na 1 ha
+
pełna ochrona insektycydowa**
Program zalecany w sadach, w których mimo stosowania intensywnej ochrony insektycydowej, liczebność szkodnika oraz ilość uszkodzeń owoców w roku poprzednim były bardzo duże.
Zaleca się staranny i systematyczny monitoring owocówki w trakcie sezonu

 

PROGRAM INTEGROWANEJ OCHRONY SADU Z WYKORZYSTANIEM ISOMATE CLS
OkresPrzed kwitnieniemW trakcie sezonu
W 1. roku stosowania CLSWykonać zabieg czyszczący na owocówkę i pozostałe zwójki.Monitorować pułapki oraz wgryzy na owocach, jeżeli ilość wgryzów przekroczy próg szkodliwości*, należy wykonać zabieg.
W 2. roku i kolejnych latach stosowania CLSWykonanie zabiegu uzależnić od sytuacji w sadzie w poprzednim sezonie – jeżeli przekroczone były progi szkodliwości*, należy wykonać zabieg.Postępować jak w 1. roku.
* Progi szkodliwości: 1–2% uszkodzonych owoców podczas zbioru w roku poprzednim lub 3–5% rozet zasiedlonych przez gąsienice zwójek w fazie od zielonego do różowego pąka