fbpx

Aktualności

Strategia zwalczania przędziorków w sadach zachodniej Europy

Dr Manfred Hilweg (fot. 1), przedstawiciel Nichino-Europe (Nihon Nohayaku – Japan) od wielu lat pomaga sadownikom w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów związanych z ochroną drzew owocowych na terenie południowych Niemiec i w Austrii. Przekazując swoje doświadczenia, chce przestrzec i zarazem ustrzec polskich sadowników przed popełnieniem błędów, jakich w ochronie przed przędziorkami dopuścili się Austriacy i Niemcy.

więcej informacji »

Racjonalne zwalczanie szkodników w sadach

Od stycznia 2014 roku integrowana ochrona roślin będzie standardem we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W systemie tym dozwolone jest stosowanie środków ochrony roślin wykazujących wysoką skuteczność w stosunku do zwalczanych agrofagów, ale zarazem bezpiecznych dla człowieka i organizmów stałocieplnych oraz selektywnych dla organizmów pożytecznych. Wymogi takie spełnia między innymi Mospilan 20 SP.

więcej informacji »

Zasady ochrony roślin bezpiecznej dla pszczół

Dr Dariusz Teper

W ostatnich latach obserwujemy z jednej strony zmniejszanie się populacji i wzrost zagrożenia dla pszczół oraz innych owadów zapylających, z drugiej – rosnące zainteresowanie producentów roślin znaczeniem i ochroną tych pożytecznych owadów. O to, jak pogodzić produkcję roślin z wykorzystaniem niezbędnej ochrony chemicznej upraw z troską o bezpieczeństwo zapylaczy zapytaliśmy specjalistę ds. pszczół dr Dariusza Tepera.

więcej informacji »

Mospilan 20 SP „inny” neonikotynoid

W ostatnim okresie w Unii Europejskiej podjęta została szeroka dyskusja na temat neonikotynoidów. Komisja Europejska zaproponowała bowiem wprowadzenie dwuletniego ograniczenia w stosowaniu substancji czynnych niektórych noenikotynoidów, które są podejrzewane o stwarzanie wysokiego ryzyka dla pszczół. Pierwotnie zakaz miał wejść w życie od 1 lipca b.r. i objąć insektycydy produkowane na bazie trzech substancji czynnych.

więcej informacji »

Ochrona drzew przed zgorzelami i rakami

W ostatnich latach liczba pestycydów zarejestrowanych do ochrony upraw sadowniczych przed chorobami i szkodnikami zmniejszyła się. Znacznie utrudnia to lub wręcz uniemożliwia prawidłową i skuteczną ochronę roślin przed chorobami. Zjawisko to obserwujemy między innymi w ochronie takich upraw małoobszarowych jak: brzoskwinie, czereśnie, morele, ale także w wielkoobszarowych (jabłonie) w ochronie przed patogenami powodującymi zgorzele i raki.

więcej informacji »

Ochrona truskawek przed szarą pleśnią

Frupica 440 SC jest nowym produktem zarejestrowanym do zwalczania groźnej choroby truskawek, jaką jest szara pleśń. Fungicyd zawiera jako substancję czynną mepanipirym, związek z grupy anilinopirymidyn, który działa powierzchniowo i wgłębnie. Wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu szarej pleśni na różnych gatunkach roślin m.in. winorośli, pomidorach, roślinach ozdobnych i truskawkach.

więcej informacji »

„Budujemy populację owadów zapylających”

Taki tytuł ma najnowsza akcja firmy Sumi Agro Poland, której celem jest edukowanie osób związanych z produkcją rolniczą i ogrodniczą na temat znaczenia owadów zapylających oraz sposobów zapewnienia im optymalnych warunków rozwoju. Korzyścią z bieżącej kampanii nie będzie jednak tylko sama edukacja. Pojawią się też efekty wymierne w postaci mniejszych i większych domków (fot. 1, 2) z gniazdami murarki ogrodowej, które tej wiosny trafiły do sadów oraz na plantacje roślin jagodowych i pola rzepaku wielu producentów.

Kontynuacja

Fot. 1. Tysiąc podobnych domków z gniazdami murarki trafiło w tym roku do polskich rolników i ogrodników

Fot. 1. Tysiąc podobnych domków z gniazdami murarki trafiło w tym roku do polskich rolników i ogrodników

Akcja „Budujemy populację owadów zapylających” to nie pierwsza taka inicjatywa firmy Sumi Agro Poland, która już wcześniej brała udział w organizacji podobnych kampanii. Pod koniec 2006 r. zainicjowano np., skierowaną do szerokiego grona rolnik

ów i ogrodników, akcję „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”. Jej inicjatorem i głównym organizatorem był wtedy Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach, a zaangażowało się w nią prawie 30 ODR-ów z całej Polski. Ta trwająca do dziś kampania ma na celu nagłośnienie problemu i upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczół w produkcji roślinnej i możliwości ich lepszej ochrony poprzez stosowanie preparatów całkowicie bezpiecznych dla tych owadów. W 2008 r. patronat nad akcją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele firmy Sumi Agro Poland liczą na to, że efekty inicjatywy kontynuowanej przez nią obecnie będą równie spektakularne.

Poszerzanie wiedzy

Fot. 2. Domek dla murarek gotowy do ustawienia w sadzie lub na polu rzepaku

Fot. 2. Domek dla
murarek gotowy
do ustawienia w sadzie lub na polu rzepaku

W ramach obecnej akcji przedstawiciele Sumi Agro Poland wraz ze specjalistami w tej dziedzinie dzielą się z producentami wiedzą na temat owadów zapylających i ich roli w kształtowaniu plonu roślin uprawnych. Ten cel jest realizowany na trzy sposoby. Pierwszym są spotkania organizowane dla grup rolników,ogrodników, dystrybutorów oraz doradców (np. marcowe seminarium dla sadowników z regionu Sandomierza, czyt. też str. 4).

Drugi sposób szerzenia wiedzy to przygotowanie przez firmę Sumi Agro Poland edukacyjnej publikacji pt. „Budujemy populację owadów zapylających”, którą wydano w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Na 60 stronach znalazło się aż 8 dużych artykułów poświęconych owadom zapylającym. Można tam znaleźć m.in. użyteczne informacje na temat gatunków biorących udział w zapylaniu roślin (ze szczególnym zwróceniem uwagi na trzy grupy: pszczołę miodną, murarkę ogrodową oraz trzmiele), pracy i efektywności poszczególnych grup owadów, a wreszcie dotyczące sposobów prowadzenia zabiegów ochrony roślin bez szkody dla zapylaczy. Broszurę dołączono do opakowania jednego produktów firmy Sumi Agro. Jest także dostępna na spotkaniach, konferencjach i szkoleniach, w których uczestniczy firma, jak również u jej przedstawicieli terenowych.

Dla tych, którzy nie mają szansy uczestnictwa w takich imprezach, zamieszczono wersję elektroniczną broszury na stronie www.sumiagro.pl oraz stworzono możliwość jej zamówienia w wersji drukowanej. Na podanej stronie znajduje się również sporo ciekawych informacji na temat owadów zapylających i ich ochrony.
1000 gniazd murarek!

W ramach akcji „Budujemy populację owadów zapylających” tej wiosny firma Sumi Agro Poland przygotowała i rozdała 1000 domków z gniazdami murarki ogrodowej przeznaczonych do wykorzystania w przydomowych ogrodach i sadach.

Fot. 3. Murarka ogrodowa na kwiecie truskawki

Fot. 3. Murarka ogrodowa na kwiecie truskawki

Murarka ogrodowa to samotnie żyjąca dzika pszczoła, która występuje w naszym kraju naturalnie i jest bardzo skutecznym zapylaczem (fot. 3). Równocześnie świetnie nadaje się do hodowania również przez amatorów, zwłaszcza, że ze względu na brak żądła jest bezpieczna dla ludzi. Miejmy nadzieję, że rozdane domki zachęcą rolników i ogrodników do szerszego introdukowania tego owada na plantacje roślin uprawnych. Stworzenie murarkom odpowiednich warunków do życia i rozmnażania się nie jest bowiem skomplikowane.

Fot. 4. Gniazda murarki w źdźbłach trzciny

Fot. 4. Gniazda murarki w źdźbłach trzciny

Do przygotowania gniazd wykorzystać można naturalne „konstrukcje” – źdźbła trzciny pospolitej (fot. 4), czy puste w środku łodygi innych roślin. Rurki powinny mieć średnicę otworów około 8 mm i być przycięte na długość 18–20 cm. Taki materiał wiąże się w pakiety (pęczki) i umieszcza na stojakach, najlepiej w drewnianych, zadaszonych skrzynkach z otworami wylotowymi skierowanymi w stronę południową (względnie południowo-wschodnią bądź południowo- zachodnią). Potem wystarczy czekać, aż pszczoły zasiedlą domki naturalnie albo postarać się wczesną wiosną o ich kokony, które są dostępne coraz powszechniej.

więcej informacji »

Przed kwitnieniem sadów

19 marca br. w Sandomierzu odbyło się jedno z wielu spotkań dla sadowników i doradców sadowniczych poświęconych bezpieczeństwu owadów zapylających, a organizowanych przez firmę Sumi Agro Poland w ramach akcji „Budujemy populację owadów zapylających”.

więcej informacji »

Polski rynek akarycydów

To jeden z tematów konferencji pt. „Akarycydy 2013” zorganizowanej 7 marca br. w Warszawie przez firmę Sumi Agro Poland. Tytułowa prezentacja została przygotowana przez firmę badawczą Kleffmann Poland i dotyczyła rynku akarycydów oraz wybranych elementów ochrony akarycydowej upraw sadowniczych w Polsce.

O krótką rozmowę na ten temat poprosiliśmy Martę Gośko i dr. Michała Gazdeckiego, którzy na wspomnianym spotkaniu przedstawili ten temat.

więcej informacji »

Sumo 10 EC – wnioski po roku stosowania

Mija dokładnie rok od zarejestrowania w Polsce (5 kwietnia 2012 r.) substancji czynnej – milbemektyny, która nigdy wcześniej nie była używana przez polskich rolników. W handlu dostępna jest w dwóch preparatach: Sumo 10 EC i Koromite 10 EC.

więcej informacji »

Zwalczanie przędziorków w warunkach obniżonej skuteczności niektórych akarycydów

W niektórych sadach liczebność przędziorków jest niewielka i nie ma większych problemów z ich zwalczaniem. Są również sady, w których szkodników tych nie zwalcza się już od kilku lat. W ostatnich kilku sezonach wegetacyjnych coraz częściej spotyka się jednak gospodarstwa, w których występują istotne problemy ze skuteczną redukcją tych roztoczy.

więcej informacji »

Ortus 05 SC ogranicza wielkopąkowca porzeczkowego

Ubiegłoroczne zezwolenie na stosowanie preparatu Ortus 05 SC zostało zmienione decyzją MRiRW nr R-67/2013 z dnia 21.03.2013 r. Jest ono bardzo korzystne dla producentów, gdyż obecnie preparat ten może być legalnie stosowany do ochrony większości roślin sadowniczych przed roztoczami roślinożernymi (przędziorki, szpeciele, roztocz truskawkowiec).

Jest to jedyny dozwolony specyficzny akarycyd do ochrony roślin jagodowych uprawianych zgodnie z wytycznymi Integrowanej Ochrony, konieczne jest jednak przestrzeganie zaleceń zawartych w etykiecie. Wiosną można go stosować do ochrony porzeczki czarnej przed szkodnikami takimi jak: wielkopąkowiec porzeczkowy i przędziorek chmielowiec.

więcej informacji »