fbpx

Herbicydy

Herbicydy są środkami chemicznymi przeznaczonymi do zwalczania chwastów, czyli roślin wykazujących konkurencję w stosunku do roślin uprawnych. Odpowiedni skład oraz obecność związków chemicznych w herbicydach sprawia, że stosowanie oprysków przeciw chwastom zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie producenta umożliwia eliminację niepożądanych chwastów bez negatywnych konsekwencji dla upraw polowych. Eliminacja konkurencyjnych chwastów przy wykorzystaniu środków chwastobójczych optymalizuje przestrzeń niezbędną do prawidłowego rozwoju i plonowania roślin uprawnych.

Hudson 200 EC

pik-zboze

Środek chwastobójczy
w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym.
Środek Hudson 200 EC stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Hudson 200 EC opakowanie

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

więcej informacji »

Nisshin 040 SC

pik-kukurydza

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

nisshin-2016a

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

więcej informacji »

Raikiri 100 SC

pik-kukurydza

Środek chwastobójczy

w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie. Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

więcej informacji »

Rapsan Plus

pik-rzepak

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą (SC), stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg
substancji czynnej na hektar.

więcej informacji »

Rapsan 500 SC

pik-rzepak

Środek chwastobójczy,

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Rapsan 500 SC opakowanie

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l

więcej informacji »

Trustee Hi-Aktiv SL

pik-rzepakpik-zbozepik-sady

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w uprawie jabłoni, a także do likwidacji ugorów i odłogów.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.

Trustee Hi-Aktiv SL

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l

więcej informacji »