fbpx

Insektycydy

Insektycydy to środki owadobójcze przeznaczone do zwalczania szkodników w uprawach rolniczych, sadowniczych oraz warzywniczych. Są to zarówno substancje chemiczne, jak i mikrobiologiczne. Zalicza się do nich związki pochodzenia naturalnego oraz związki o charakterze syntetycznym. Insektycydy pochodzenia roślinnego to najczęściej ekstrakty z korzeni, łodyg, liści lub kwiatów. Insektycydy mikrobiologiczne zawierają w swoim składzie drobnoustroje, działające chorobotwórczo na szkodliwe owady.

Środek owadobójczy można stosować zapobiegawczo – w celu odstraszania owadów, które stanowią zagrożenie dla upraw, lub interwencyjnie – w celu eliminacji szkodników już żerujących. Każdy insektycyd powinien być stosowany z uwzględnieniem dobrych praktyk rolniczych oraz  okresów aktywności owadów zapylających. Aby zminimalizować szkodliwość insektycydów, zaleca się wykonywanie oprysków po oblocie zapylaczy. Zasada ta dotyczy również środków owadobójczych charakteryzujących się selektywnością wobec owadów pożytecznych.

Isomate CLS

NOWOŚĆ!
Insektycyd

Środek ochrony roślin w formie zawieszki dozującej (dyspensera) (VP), który zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób ciągły w czasie całego okresu aktywności motyli. Przeznaczony jest do wabienia i dezorientacji samców owocówki jabłkóweczki i zwójek: wydłubki oczateczki, bukóweczki, różóweczki, siatkóweczki, rdzaweczki a w konsekwencji ograniczenia występowania tych szkodników. Działanie środka nie polega na bezpośrednim zabijaniu szkodników. Wydzielające się z dyspenserów feromony poprzez dezorientację samców uniemożliwiają im zapłodnienie samic. Niezapłodnione samice nie składają jaj. Wówczas osobniki dorosłe giną nie przedłużając gatunku.

Oprócz ochrony sadów przed narażeniem na składanie jaj i żerowanie gąsienic w roku stosowania, technologia z zastosowaniem dyspenserów feromonowych w celu dezorientacji samców prowadzi do stopniowego ograniczania populacji szkodników na terenie chronionym, dlatego zaleca się jej stosowanie w kolejnych sezonach wegetacyjnych.

więcej informacji »

Insektycydy a bezpieczeństwo owadów zapylających

Jedną z kluczowych zasad ochrony roślin bezpiecznej dla pszczół jest stosowanie preparatów jak najmniej dla nich szkodliwych. Poniższe zestawienie porównuje insektycydy aktualnie stosowane w sadach pod względem różnych parametrów związanych z bezpieczeństwem dla pszczół i innych owadów zapylających. Dodatkowo oceniono również inne istotne cechy produktów wpływające na ich skuteczność i wygodę użytkowania.

 

Analiza najważniejszych cech insektycydów stosowanych do zwalczania szkodników w sadach

Analiza najważniejszych cech insektycydów stosowanych do zwalczania szkodników w sadach

 

UWAGI:
* – informacje podane w tabeli mają charakter ogólny dla całej grupy środków. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą danego środka w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
** – nie dotyczy

więcej informacji »

Inazuma 130 WG

pik-zboze

Insektycyd

w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Inazuma 130 WG opakowanie

Dostępne opakowania:
1 kg; 5 kg

więcej informacji »

Isomate CTT

Insektycyd
Isomate CTT to pierwszy produkt z innowacyjnej serii japońskich blokerów rozmnażania szkodników.

Środek występuje w formie zawieszek stopniowo uwalniających substancję imitującą feromon płciowy szkodników, która uniemożliwia samcom znalezienie drogi do samicy, blokując w ten sposób akt kopulacji i nie dopuszczając do zapłodnienia. To z kolei prowadzi do braku możliwości składania jaj i finalnie braku uszkodzeń owoców.

Isomate CTT

Dostępne opakowania: 171,6 g

więcej informacji »

Isonet Z

Insektycyd

środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera), który zawiera feromon przeznaczony do
wabienia i dezorientacji samców przeziernika porzeczkowca, a w konsekwencji ograniczenia
wystąpienia szkodnika w uprawach porzeczek i agrestu.

Dostępne opakowanie:
72,1 g

więcej informacji »

Mospilan 20 SP

Chcesz wiedzieć dlaczego Mospilan 20 SP jest tak wyjątkowy? Wejdź na mospilan.pl

pik-rzepakpik-ziemniakipik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-ozdobnepik-las

Środek owadobójczy

 

Mospilan zawiera najwyższej jakości japoński acetamipryd w formulacji SP. Jak pokazują badania, taka formulacja zapewnia wyższą niż inne formulacje stabilność substancji czynnej acetamipryd. Przekłada się to na aż 4-letni okres przydatności do użycia. Dodatkowo dla poprawienia wygody i bezpieczeństwa stosowania Mospilan jest od teraz dostępny w woreczkach wodnorozpuszczalnych.

Mospilan 20 SP zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę przed szkodnikami bez potrzeby stosowania dodatkowych substancji pomocniczych (adiuwantów).

Mospilan 20 SP opakowanie

Dostępne opakowania:
20 g, 40 g, 80 g,
125 g, 200 g, 3×200 g, 5×200 g,
6×200 g, 9×200 g, 12×200 g
Dostępny również
w opakowaniach tradycyjnych:
3×600 g, 4×600 g

Dzięki potwierdzonej niskiej szkodliwości acetamiprydu w formulacji SP dla pożytecznych zapylaczy, można go stosować w uprawach prowadzonych zgodnie z systemem integrowanej ochrony roślin oraz integrowanej produkcji owoców. Zgodnie z dobrą praktyką rolniczą zalecamy jednak stosowanie insektycydów po oblocie pszczół.

Zawarty w Mospilanie acetamipryd może być stosowany również do tworzenia mieszanin zbiornikowych np. z fungicydami. Terminy stosowania określone są w szczegółowych zaleceniach dla poszczególnych upraw.

więcej informacji »