fbpx

Topsin M 500 SC

Ochrona drzew przed zgorzelami i rakami

W ostatnich latach liczba pestycydów zarejestrowanych do ochrony upraw sadowniczych przed chorobami i szkodnikami zmniejszyła się. Znacznie utrudnia to lub wręcz uniemożliwia prawidłową i skuteczną ochronę roślin przed chorobami. Zjawisko to obserwujemy między innymi w ochronie takich upraw małoobszarowych jak: brzoskwinie, czereśnie, morele, ale także w wielkoobszarowych (jabłonie) w ochronie przed patogenami powodującymi zgorzele i raki.

więcej informacji »

Choroby kory i drewna roślin sadowniczych

 • Rak bakteryjny - porażenie konarów czereśni

  Rak bakteryjny - porażenie konarów czereśni

  Zobacz wpis

Choroby drewna i kory są przyczyną nieodwracalnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu przewodnika oraz pędów drzew i krzewów owocowych. Wystąpienie części zwiększa ponadto ryzyko zgnilizn owoców w trakcie wegetacji oraz podczas przechowywania.

więcej informacji »

Zapobiec skutkom gradobicia

 • Uszkodzenia owoców po gradobiciu

  Uszkodzenia owoców po gradobiciu

  Zobacz wpis

Już od początku tego sezonu sadownicy borykają się z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Wiosenne chłody, fale kwietniowych i majowych przymrozków ze spadkiem temperatury nawet do -8°C (w niektórych rejonach Polski) spowodowały uszkodzenia kwiatów i zawiązków, które w znacznym stopniu przyczynią się do redukcji tegorocznego plonu owoców. Obecnie panująca aura także nie napawa producentów owoców optymizmem. Duże wahania temperatury skutkują burzami i obfitymi opadami deszczu połączonymi niejednokrotnie z gradobiciem. W ciągu ostatnich kilku dni w wielu regionach kraju (m. in. w woj. śląskim i łódzkim) grad wyrządził olbrzymie zniszczenia, w tym uszkodzenia owoców, ale także liści − organów asymilacyjnych oraz delikatnej kory pędów. Jak informują meteorolodzy, gradobicia są szczególnie częste i intensywne w rejonach Wyżyny Śląsko-Małopolskiej, Wyżyny Lubelskiej, Pogórza Karpackiego i Pojezierza Kaszubskiego.

więcej informacji »

Zdrowy kłos – warunkiem uzyskania zdrowego ziarna

 • Fot.-Plantacja-prawidlowo-chroniona

  Fot.-Plantacja-prawidlowo-chroniona

  Zobacz wpis
Jednym z warunków uzyskania wysokich plonów zbóż jest prawidłowa ochrona fungicydowa. Właściwe i skuteczne zwalczanie chorób wywoływanych przez patogeny grzybowe wymaga doboru odpowiedniego fungicydu, skutecznego w stosunku do sprawcy, działającego niezależnie od panujących warunków pogodowych. Ważny jest także termin wykonania aplikacji, która powinna być poprzedzona lustracją polową i właściwym określeniem symptomów chorobowych.
więcej informacji »

Topsin M 500 SC, fungicyd o szerokim spektrum działania

 • Fot.-kondycje-roslin-uprawnych-takze-rzepaku-ozimego

  Fot.-kondycje-roslin-uprawnych-takze-rzepaku-ozimego

  Zobacz wpis
Fungicyd Topsin M 500 SC zawiera tiofanat metylowy, substancję czynną z grupy benzimidazoli, która od kilkudziesięciu lat powszechnie wykorzystywana jest do ochrony wielu gatunków roślin uprawnych na całym świecie. Przy użyciu tego środka można skutecznie walczyć z chorobami powodowanymi przez patogeny grzybowe w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych. Topsin M 500 SC wyróżnia wyjątkowo szerokie spektrum zwalczanych patogenów. Środek ten może być stosowany przez użytkowników profesjonalnych do ochrony wielohektarowych plantacji i sadów oraz w uprawach małoobszarowych.
więcej informacji »

Sadowników wspieramy kompleksowo!

 • Fot.-Liscie-z-objawami-maczniaka

  Fot.-Liscie-z-objawami-maczniaka

  Zobacz wpis
Ograniczanie i zwalczanie populacji agrofagów na plantacjach roślin uprawnych jest odwiecznym problemem producentów płodów rolnych i ogrodniczych. Wiosna to okres wytężonej pracy w sadzie i intensywnych zabiegów ochrony roślin. Wychodząc naprzeciw tym problemom firma Sumi Agro Poland podjęła działania aktywnego wsparcia producentów owoców w walce o najlepszej jakości wysoki plon.
więcej informacji »

Walka z chorobami kory i drewna jesienią

 • Nieplanowane cięcie fitosanitarne nadłamanych pędów bywa konieczne po przejeździe maszyn ułatwiających zbiór owoców

  Nieplanowane cięcie fitosanitarne nadłamanych pędów bywa konieczne po przejeździe maszyn ułatwiających zbiór owoców

  Zobacz wpis

Kulminacja sezonu uprawowego to dobry moment do eliminowania szerokiego spektrum patogenów wywołujących choroby kory i drewna, szczególnie w perspektywie kolejnych kilku lat uprawy. Trzeba mieć bowiem świadomość, że sprawcy tych chorób po przezimowaniu (w lub na roślinie) uaktywniają się i w wyniku ich intensywnego rozwoju zwiększa się powierzchnia zniszczonych tkanek drzewa.

więcej informacji »

Topsin M 500 SC − Ochrona owoców przed chorobami przechowalniczymi

 • 978.Fot.-Gorzka-zgnilizna-jablek

  978.Fot.-Gorzka-zgnilizna-jablek

  Zobacz wpis

Sprawcy chorób przechowalniczych bardzo często porażają rośliny w czasie wegetacji, w sadzie. Do infekcji może dojść jeszcze podczas kwitnienia, czy wzrostu i rozwoju owoców. Objawy porażenia widoczne są niejednokrotnie dopiero podczas dojrzewania owoców i ich przechowywania albo przygotowania do obrotu handlowego.

więcej informacji »

Gradobicie i co dalej…

 • 893.Fot.-Owoce-uszkodzone-przez-grad

  893.Fot.-Owoce-uszkodzone-przez-grad

  Zobacz wpis

Anomalie pogodowe coraz częściej występujące na terenie Polski mają niekorzystny wpływ na prowadzenie upraw. W ciągu ostatnich kilku sezonów w wielu regionach kraju, w tym na terenach sadowniczych grad wyrządził olbrzymie zniszczenia, w tym uszkodzenia owoców, ale także liści − organów asymilacyjnych oraz delikatnej kory pędów.

więcej informacji »

Zdrowy kłos – warunkiem uzyskania zdrowego ziarna

 • 787.Fot.-Objawy-chorob-klosa

  787.Fot.-Objawy-chorob-klosa

  Zobacz wpis

Jednym z warunków uzyskania wysokich plonów zbóż jest prawidłowa ochrona fungicydowa. Właściwe i skuteczne zwalczanie chorób wywoływanych przez patogeny grzybowe wymaga doboru odpowiedniego fungicydu, skutecznego w stosunku do sprawcy, działającego niezależnie od panujących warunków pogodowych. Ważny jest także termin wykonania aplikacji, która powinna być poprzedzona lustracją polową i właściwym określeniem symptomów chorobowych.

więcej informacji »

Skuteczna ochrona plantacji zbóż i rzepaku

 • Zboża ozime wymagają ochrony już od początku sezonu

  Zboża ozime wymagają ochrony już od początku sezonu

  Zobacz wpis

Fungicyd Topsin M 500 SC zawiera tiofanat metylowy, substancję czynną z grupy benzimidazoli, która od kilkudziesięciu lat powszechnie wykorzystywana jest do ochrony wielu gatunków roślin uprawnych na całym świecie. Przy użyciu tego środka można skutecznie walczyć z chorobami powodowanymi przez patogeny grzybowe w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych. Topsin M 500 SC wyróżnia wyjątkowo szerokie spektrum zwalczanych patogenów. Środek ten może być stosowany przez użytkowników profesjonalnych do ochrony wielohektarowych plantacji i sadów oraz w uprawach małoobszarowych.

więcej informacji »

Kiła kapusty zagrożeniem rzepaku w Polsce

 • Fot.1. Objawy kiły kapusty na rzepaku

  Fot.1. Objawy kiły kapusty na rzepaku

  Zobacz wpis

Rzepak ozimy uprawia się obecnie w Polsce na ponad 800 tys. ha. Duży udział tej rośliny w strukturze zasiewów, sprawia, że zbyt często uprawia się go na danych stanowiskach. Kiła kapusty w takich warunkach musiała stać się problemem. Na plantacjach rzepaku pierwsze ogniska choroby obserwowano w północnym rejonie kraju, jednak obecnie występuje ona na terenie prawie całej Polski. Jak ją stwierdzić i zapobiec jej wystąpieniu?

więcej informacji »

Podwójna skuteczność w ochronie rzepaku

 • Objawy szarej pleśni na łuszczynach rzepaku

  Objawy szarej pleśni na łuszczynach rzepaku

  Zobacz wpis

W sezonie sprzyjającym rozwojowi patogenów w okresie kwitnienia i dojrzewania, na roślinach rzepaku można zaobserwować jednocześnie objawy kilku chorób. Większość z nich występuje przez cały okres wegetacji. Do najgroźniejszych chorób tego końcowego etapu rozwoju rzepaku należą: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych oraz szara pleśń.

więcej informacji »