Chenopodium album

Chwast jednoroczny jary o wysokości od 15 do 100-150 cm. Pospolity na wszystkich rodzajach gleb, w okopowych, kukurydzy, zbożach jarych, strączkowych, warzywach.

Siewka: Łodyżka podliścieniowa jest długa, cienka, czerwono nabiegła. Liścienie podłużne, równowąskie, na szczycie zakończone zaokrągleniem, górna strona szarozielona, matowa, od spodu czerwonofioletowe. Pierwsze liście trójkątne, zielone, pod spodem białawe, wyraźne unerwienie i włoski.

Czym zwalczać?

Nisshin 040 SC

Herbicyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. 
nisshin-2016a

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

Rapsan Plus

Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą (SC), stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Rapsan 500 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Rapsan 500 SC opakowanie

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l

Trustee Hi-Aktiv SL

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w uprawie jabłoni, a także do likwidacji ugorów i odłogów.

Trustee Hi-Aktiv SL

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l