fbpx

Kukurydza

Herbicydy w uprawie kukurydzy

Nisshin 04 SC

pik-kukurydza

Środek chwastobójczy

Jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym do stosowania w uprawie kukurydzy w celu zwalczania powschodowego chwastnicy jednostronnej oraz części chwastów dwuliściennych. Szybko przemieszcza się w roślinie. Środek stosuje się w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17). W przypadku chwastnicy jednostronnej stosuje się go od  fazy 3 liści, natomiast przy zwalczaniu chwastów dwuliściennych stosuje się w czasie, gdy ponad 50% chwastów jest w fazie 2-4 liści.

więcej informacji »

nisshin-2016a

Dostępne opakowania: 1 l; 5 l

Raikiri 100 SC

pik-kukurydza

Środek chwastobójczy

To nalistny preparat przeznaczony do eliminacji chwastów w uprawie kukurydzy. Jest herbicydem selektywnym, na roślinie wykazującym działanie układowe. Pobierany jest gównie przez liście oraz korzenie chwastów. Jego skuteczność polega na szybkim przemieszczaniu się w roślinie, dzięki czemu dochodzi do zahamowania jej dalszego wzrostu i rozwoju. Środek stosuje się w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). Zamieranie chwastów po zastosowaniu herbicydu następuje po okresie ok. 14 dni.

więcej informacji »

Raikiri 100 SC opakowanie

Dostępne opakowania: 1 l; 5 l

Nawozy specjalistyczne w uprawie kukurydzy

Bortrac (B 150 g/l)

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-burakpik-ziemniakipik-kukurydzapik-zboze

Nawóz formułowany

Jest nawozem stosowanym nalistnie lub doglebowo w uprawie kukurydzy w celu osiągnięcia wyższych oraz dobrych jakościowo plonów. Zapobiega również możliwości wystąpienia niedoborów boru, który odpowiada za proces zapylania oraz wypełniania kolb ziarnem. W uprawie kukurydzy stosuje się go w dawce 2 l/ha w fazie 6 liści właściwych. W przypadku większego nasilenia objawów niedoboru boru zabieg należy powtórzyć po 10-14 dniach.

więcej informacji »

Bortrac (B 150 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l; 25 l

Mantrac (Mn 500 g/l)

pik-burakpik-rzepakpik-kukurydzapik-zbozepik-sadypik-warzywapik-ziemniaki

Nawóz formułowany

Skuteczny nawóz dolistny stosowany w uprawie kukurydzy w celu zapobiegania niedoborom manganu – pierwiastka, który odpowiada za właściwy przebieg procesów fotosyntezy. Objawem niedoboru manganu może być słabsze zaziarnienie pojawiające się w górnej części kolby. Nawóz poprawia również jakość oraz wielkość plonów. W uprawie kukurydzy stosuje się go w dawce 1 l/ha w fazie 4-8 liści właściwych. Przy większych niedoborach magnezu zabieg należy powtórzyć po 10-14 dni.

więcej informacji »

Mantrac (Mn 500 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l

Teprosyn (Mn 500 g/l)

 

pik-rzepakpik-zbozepik-kukurydzapik-warzywa

Nawóz donasienny

Jest manganowym nawozem przeznaczonym do zaprawiania nasion, który znajduje zastosowanie w uprawie kukurydzy w celu poprawy rozwoju systemu korzeniowego. Dzięki stosowaniu środka zwiększają się możliwości pobierania i znacznie lepszego wykorzystania dostępnych składników pokarmowych przez rośliny. W przypadku kukurydzy stosuje się go w ilości 3 l/t nasion. Zaprawa nasienna może być stosowana również łącznie z innymi zaprawami – zgodnie z zawartością etykiety.

więcej informacji »

Teprosyn (Mn 500 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l; 25 l

Zintrac (Zn 700 g/l)

pik-sadypik-ziemniakipik-zbozepik-kukurydza

Nawóz formułowany

Stosuje się w celu zapobiegania niedoborom cynku w uprawie kukurydzy, który odpowiada za odpowiedni rozwój jej systemu korzeniowego, za produkcję auksyn, jak również za syntezę białek. Ten formułowany nawóz dolistny stosować można nalistnie również w celu poprawy jakości oraz wysokości plonu kukurydzy. Stosuje się go w fazie 3-8 liści właściwych w dawce 1 l/ha. W przypadku znacznych objawów niedoboru cynku zabieg należy powtórzyć, zachowując odpowiedni odstęp od 10 do 14 dni.

więcej informacji »

Zintrac (Zn 700 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l

Środki pomocnicze

Slippa

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-zbozepik-burakpik-ziemniakipik-kukurydza

Preparat zwilżający

Jest środkiem pomocniczym stosowanym w uprawie kukurydzy łącznie ze środkami ochrony roślin w momencie, kiedy wymagany jest dodatek środka zwilżającego lub gdy wymagają tego zalecenia wynikające z dobrej praktyki rolniczej. Środek zapewnia znacznie lepsze pokrycie opryskanych powierzchni, lepszą przyczepność oraz umożliwia dotarcie stosowanej cieczy roboczej w miejsca trudno dostępne, do których należy spodnia część liścia czy też zwinięte liście. Środek stosuje się w dawce 50-200 ml/ha.

więcej informacji »

Slippa

Dostępne opakowania:
0,25 l; 1 l; 5 l

Toil

pik-burakpik-kukurydzapik-zbozepik-ziemniaki

Preparat zwilżająco-przyczepny

To środek, który stosuje się łącznie z innymi środkami chwastobójczymi, które wykorzystywane są w okresie powschodowym i preparatami grzybobójczymi stosowanymi w uprawie kukurydzy. W skład środka pomocniczego wchodzą estry metylowe kwasów tłuszczowych pochodzenia rzepakowego. Sporządzony został w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, czyli płynnej formy użytkowej stosowanej jako emulsja po rozcieńczeniu wodą. Zaleca się stosowanie preparatu w dawce 1,0 l/ha.

więcej informacji »

Toil

Dostępne opakowania:
5 l

Biostymulatory w uprawie kukurydzy

Shigeki

pik-rzepakpik-kukurydzapik-ziemniakipik-warzywapik-sadypik-truskawka

Stymulator rozwoju roślin

Środek stosowany w celu stymulacji procesów metabolizmów uprawy. Preparat zawiera ekstrakt z alg morskich (Ascophyllum nodosum), który jest niezwykle bogaty w hormony wzrostu. Dlatego też zastosowanie biostymulatora zapewni kukurydzy lepszy rozwój korzeni i bardziej dynamiczny wzrost. Preparat stosuje się w fazie 2-8 liści, kiedy spodziewane są spadki temperatur. Zaleca się 1-2 zabiegi w dawce 2-4 l/ha. Wówczas produkt zapewni roślinom znacznie lepszą odporność na stres abiotyczny.

więcej informacji »

Shigeki

Dostępne opakowania:
5 l

 

Odmiany kukurydzy

Delphine

energetyczna kiszonka

delphine

Eurytmi – nowość

w rytmie nowoczesności

eurytmi-3

Makila

przede wszystkim ziarno

makila

Sikaldi – nowość

doskonała kiszonka

sikaldi-1

Veritis

wierność i pewność

veritis