Tripleurospermum inodorum

Roślina jara lub ozima, jednoroczna, dwuletnia, wieloletnia. Osiąga wysokość 15-80 cm. Pospolicie występuje na glebach wilgotnych, gliniastych, próchnicznych, najczęściej w zbożach, okopowych, kukurydzy, rzepaku, motylkowych.

Siewka: Łodyżka podliścieniowa cienka, liścienie jajowate. Liście naprzeciwległe, podłużne, brzegami lancetowate, ząbkowane, na szczycie zaostrzone.

Czym zwalczać?

Rapsan Plus

Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą (SC), stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Rapsan 500 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Rapsan 500 SC opakowanie

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l