Zagrożenie szkodnikami w uprawach sadowniczych jest w tym sezonie wyjątkowo duże. W największej liczebności występują prawie na wszystkich roślinach sadowniczych mszyce  Ogromnym problemem są także gąsienice zjadające liście, w tym zwójkówki liściowe. W sadach drzew pestkowych i ziarnkowych oraz na plantacjach jagodowych obserwujemy obecnie w dużym nasileniu także inne groźne szkodniki m.in. pryszczarki, miodówki gruszowe, zmieniki oraz chrząszcze – ogrodnicę niszczylistkę i kistnika malinowca. Wciąż obecny jest na plantacjach truskawek także kwieciak malinowiec.

Obecnie największym zagrożeniem dla roślin sadowniczych są mszyce, które masowo atakują zarówno drzewa owocowe, jak i plantacje jagodowe. Problem z ich wyeliminowaniem związany jest z panującą suszą glebową, lokalnie nawet znaczną, w której efekcie broniące się rośliny przed nadmierną transpiracją samoczynnie nieco zwijają blaszki liściowe. Żerujące mszyce potęgują to zjawisko, gdyż w efekcie ich wydzielin wprowadzanych do zasiedlonych liści dochodzi do silnych deformacji liści i pędów, ich kędzierzawienia do tego stopnia, że powstają tzw. gniazda. Osłonięte zwartymi liśćmi mszyce są szczelnie zabezpieczone przed dotarciem do nich środków kontaktowych, czy nawet wgłębnych.

Na roślinach sadowniczych bardzo licznie żerują zwójkówki liściowe, także ukryte wewnątrz sprzędzionych liści bądź splotów liści i zawiązków owoców. Obserwujemy również duże populacje pryszczarków, których żerowanie prowadzi do cygaretowatego zwinięcia brzegów liści bądź nawet cały liść zostaje zwinięty wzdłuż najgrubszych nerwów (np. u porzeczki). Wewnątrz takich zwojów znajdują się niewielkich rozmiarów żerujące larwy pryszczarków.
Gąsienice zjadają tkanki roślinne (liści, owoców) w sadach jabłoniowych, gruszowych, śliwowych, czereśniowych i wiśniowych oraz w jagodnikach. Podobne szkody czynią lokalnie bardzo liczne chrząszcze ogrodnicy niszczylistki.  

Na plantacjach malin obecne są w dużym nasileniu kwieciak malinowiec oraz kistnik malinowiec. Plantacje truskawek są zagrożone przez kwieciaka malinowca, którego samice ciągle mają sporo miejsc, do złożenia jaj, sukcesywnie bowiem pojawiają się i rozwijają pąki coraz późniejszych odmian. Powszechne są także zmieniki żerujące na zawiązkach oraz na owocach, a także wciornastki. Jabłoniom, gruszom, śliwom, morelom i brzoskwiniom w całym kraju zagrażają też owocówki.

Grusze są w wielkim stopniu opanowane przez miodówki gruszowe.

Ciepła i sucha pogoda zwiększa zagrożenie szkodnikami, gdyż ich rozwój przebiega wówczas bardzo szybko. Często poszczególne generacje „nakładają” się na siebie, wtedy permanentnie dany gatunek jest obecny na roślinie. W takich warunkach zabieg insektycydowy staje się koniecznością, ponieważ żerowanie szkodników może powodować duże straty, wynikające nie tylko ze zmniejszenia plonu, ale także pogorszenia jego jakości, osłabienia drzew i wzrostu ich wrażliwości na potencjalne infekcje. Niektóre szkodniki są również wektorami (przenoszą na lub we własnym organizmie) patogeny wywołujące choroby roślin. Osłabione żerowanie szkodników rośliny zakładają mniej, niż normalnie, pąków na kolejny sezon, ponadto pąki te są złej jakości. Zasiedlonym, ogładzanym roślinom trudno też przygotować się do spoczynku zimowego, podczas którego łatwo ulegają przemrożeniom, nawet już przy niewielkim obniżeniu temperatury.

Mospilan® 20 SP – zwalcza 37 gatunków szkodników w 17 uprawach sadowniczych

Insektycydem o najszerszym zakresie zastosowania, który skutecznie zwalczy wszystkie ww. szkodniki (także te ukryte pomiędzy zwiniętymi, zdeformowanymi organami rośliny, działa bowiem układowo, tj. krąży z sokami roślinnymi docierając nawet do miejsc nietraktowanych środkiem) zagrażające obecnie uprawom jest Mospilan® 20 SP. Poniżej przedstawiamy zalecenia stosowania środka Mospilan® 20 SP wobec aktualnych zagrożeń.

Zastosowanie preparatu Mospilan® 20 SP w uprawach sadowniczych – bieżące zalecenia

Zwalczany szkodnik Uprawy Dawka
mszyce agrest*, borówka wysoka*, brzoskwinia*, leszczyna*, malina*, morela*, orzech włoski*, porzeczka: czarna, czerwona, biała*, winorośl* 0,2 kg/ha
czereśnia, grusza, jabłoń, śliwa, wiśnia 0,125 kg/ha
zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście agrest*, borówka wysoka*, brzoskwinia*, czereśnia*, grusza*, leszczyna*, malina*, morela*, porzeczka: czarna, czerwona, biała*, śliwa*, winorośl*, wiśnia* 0,2 kg/ha
ogrodnica niszczylistka borówka wysoka*, jabłoń, winorośl* 0,2 kg/ha
pryszczarek borówkowiec borówka wysoka* 0,2 kg/ha
kwieciak pestkowiec czereśnia* 0,2 kg/ha
kwieciak malinowiec malina*, truskawka* 0,2 kg/ha
kistnik malinowiec malina* 0,2 kg/ha
owocówka jabłkóweczka grusza, jabłoń 0,2 kg/ha
owocówka śliwkóweczka śliwa 0,2 kg/ha
miodówki gruszowe: plamista, czerwona, żółta grusza* 0,2 kg/ha
kwieciak gruszowiec grusza* 0,2 kg/ha
kwieciak pestkowiec wiśnia* 0,2 kg/ha
pryszczarek gruszowiec grusza* 0,2 kg/ha
pryszczarek namalinek łodygowy malina* 0,2 kg/ha
pryszczarek jabłoniak jabłoń 0,2 kg/ha`
pryszczarek porzeczkowiak liściowy porzeczka: czarna, czerwona, biała* 0,2 kg/ha
zmieniki truskawka* 0,2 kg/ha

* Zastosowania małoobszarowe

Terminy stosowania podane są w szczegółowych zaleceniach dla poszczególnych upraw w:

ETYKIECIE REJESTRACYJNEJ DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH >>

ETYKIECIE REJESTRACYJNEJ DO ZASTOSOWAŃ NIEPROFESJONALNYCH >> 

Okres karencji dla roślin sadowniczych wynosi 14 dni.

Więcej informacji nt. Mospilanu na www.mospilan.pl