Wielkość i jakość plonu zależy w dużej mierze od prawidłowo prowadzonej agrotechniki uwzględniającej właściwą ochronę upraw i ich nawożenie. Warto już od najwcześniejszych stadiów rozwojowych zapewnić roślinom jak najlepsze warunki wzrostu i rozwoju. Zaprawianie ziaren (np. przy użyciu zaprawy nasiennej Biosild Top 370 FS) warto połączyć z nawożeniem donasiennym. W ten sposób nie tylko chronimy plantację przed patogenami, ale też przygotowujemy rośliny do zimy i gwarantujemy im prawidłowe odżywienie już od najwcześniejszych stadiów rozwojowych.

W początkowych etapach rozwoju roślin koniecznie należy zadbać o zapewnienie im nie tylko makroskładników, jak azot i fosfor, ale też mikroelementów takich jak mangan, cynk i magnez. Wymienione składniki można dostarczyć roślinom stosując Teprosyn Cereale. Formulacja tego produktu została opracowana i przygotowana specjalnie pod specyficzne wymagania zbóż zapewniając im doskonałe warunki wzrostu i rozwoju, a zawartość składników odżywczych wynosi odpowiednio: azot – 69 g/l; fosfor – 82 g/l; miedź – 50 g/l; mangan – 250 g/l; cynk – 120 g/l. Azot i fosfor to pierwiastki potrzebne do budowy skomplikowanych związków, biorących udział w wielu procesach m. in oddychaniu, fotosyntezie, przemianach azotowych. Z kolei miedź przyczynia się do zwiększenia odporności roślin na porażenie przez patogeny chorobotwórcze, a obecność cynku wpływa na usprawnienie procesów związanych z przemianami kwasu rybonukleinowego i tworzenia się białek. Natomiast mangan bierze udział w procesach utleniania i redukcji oraz w wielu reakcjach enzymatycznych, będąc równocześnie aktywatorem większości enzymów biorących udział w cyklu Krebsa, uczestniczy też jako przenośnik elektronów w procesie fotosyntezy. Jego niedobór zaburza prawidłowy wzrost i rozwój roślin powodując ich ogólne osłabienie oraz prowadząc do występowania wielu chorób. Pierwiastek ten, we wczesnym okresie wzrostu roślin oddziałuje na rozwój systemu korzeniowego, jest on także odpowiedzialny za wytwarzanie lignin, stanowiących część struktury ściany komórkowej i wpływających na jej sztywność oraz odporność mechaniczną liści, korzeni i łodyg.

Nawożenie donasienne ma szczególne znaczenie w przypadku niskiej zawartości składników pokarmowych w podłożu. W przypadku manganu, który w glebie występuje w związkach mineralnych i organicznych, w formie trudno przyswajalnej dla roślin uzasadnione jest zapobieganie skutkom jego niedoboru. Idealnym rozwiązaniem zapewniającym roślinom ten bardzo ważny składnik jest stosowanie skoncentrowanego manganowego nawozu donasiennego − Teprosynu Mn, w którym zawartość tego pierwiastka wynosi aż 500 g/l.

Teprosyn Cereale stosuje się w dawce 2,5 l/tonę ziarna zbóż, z kolei Teprosynu Mn w dawce 3 l/tonę ziarna zbóż. Teprosynu Mn można także stosować w dawce 4 l/tonę ziarna kukurydzy, 10 l/tonę nasion rzepaku oraz 3 l/tonę nasion grochu i fasoli. Oba produkty można łączyć z zaprawą nasienną (Biosild Top 370 FS), jednak należy pamiętać o zmniejszeniu ilości wody w zabiegu o dawkę nawozu.