Szara pleśń borówki amerykańskiej jest jedną z najgroźniejszych i najważniejszych gospodarczo chorób grzybowych. Sprawca choroby może powodować liczne straty w plonach, negatywnie wpływając na ich wzrost oraz obniżając jakość owoców i ich zdolności przechowalnicze. Jakie są najczęstsze przyczyny i objawy choroby? Jak wygląda ochrona plantacji borówki amerykańskiej przed szarą pleśnią?

Szara pleśń borówki amerykańskiej – przyczyny rozwoju choroby

Sprawcą szarej pleśni borówki amerykańskiej jest polifagiczny grzyb Botrytis cinerea. Do porażeń może dochodzić w trakcie całego sezonu wegetacyjnego, jednak szczególnie w okresie wiosennym, kiedy występują korzystne warunki do infekcji i dalszego rozwoju patogenów na roślinach, które intensywnie rosną czy też kwitną. Na plantacjach borówek o stopniu nasilenia choroby decydują przede wszystkim warunki atmosferyczne. Szara pleśń borówki amerykańskiej jest szczególnie niebezpieczna w sezonach z dużą ilością opadów atmosferycznych występujących zarówno w trakcie kwitnienia, jak również w czasie zbiorów. Rozwojowi choroby sprzyja niewłaściwy dobór odmian oraz nadmierne zagęszczenie roślin zarówno w rzędzie, jak również między poszczególnymi rzędami. Szara pleśń borówki amerykańskiej może rozwijać się także przy stosowaniu niewłaściwych metod nawadniania, a w szczególności metody deszczowania, która sprzyja rozwojowi sprawcy choroby. Patogen ten jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ efekty wcześniejszych infekcji bardzo często zaobserwować można dopiero na dojrzewających owocach lub w trakcie zbioru.

Ochrona borówki przed szarą pleśnią

W ochronie borówki przed szarą pleśnią duże znaczenie odgrywa profilaktyka, m.in. stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. Ważny jest dobór odmian mniej podatnych na chorobę oraz odpowiednia zdrowotność materiału szkółkarskiego.

Przy sadzeniu roślin należy zachować odpowiedni odstęp (2 metry) pomiędzy roślinami w rzędzie oraz między poszczególnymi rzędami (2,5 metra).

Niezbędne są także odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, w tym cięcie prześwietlające, którego celem jest zapewnianie swobodnego przepływu powietrza pomiędzy roślinami oraz utrzymanie plantacji w odpowiedniej kondycji. Duże znaczenie ma również rodzaj stosowanego nawadniania. Najlepszym rozwiązaniem jest nawadnianie kropelkowe, dzięki któremu rośliny nie zostają zwilżane, przez co ryzyko wystąpienia choroby jest znacznie mniejsze.

W przypadku zaobserwowania objawów choroby na roślinie należy jak najszybciej usunąć źródło infekcji. Podczas stosowania środków chemicznych ważna jest odpowiednia technika opryskiwania roślin, aby ciecz robocza mogła dotrzeć również do wnętrza krzaków.

Szara pleśń borówki – objawy choroby

Sprawca choroby może porażać niemal wszystkie części rośliny – zarówno pędy, jak również łodygi, liście i owoce. Szczególnie groźne w przypadku szarej pleśni borówki amerykańskiej jest porażenie kwiatów oraz owoców borówki. Porażone chorobą kwiaty początkową brunatnieją, a następnie zasychają. Z kolei na zawiązkach owoców zaobserwować można nekrotyczne plamy, które z czasem zasychają. Skutkiem tego jest gnicie owoców zarówno w okresie przedzbiorczym, jak również w czasie przechowywania owoców. W przypadku silnego porażenia następuje gnicie gniazdowe. Wówczas owoce pokrywają się szarym nalotem, a szara pleśń borówki amerykańskiej może porażać również sąsiednie owoce.

Objawy szarej pleśni niekiedy widoczne są również na liściach w postaci chlorotycznych plam, które tworzą się wskutek ich kontaktu z kwiatami lub owocami, które uległy porażeniu. Z biegiem czasu plamy zwiększają powierzchnie i, tworzą liczne nekrozy. Porażone liście z czasem zasychają i opadają.

Zwalczanie szarej pleśni borówki amerykańskiej – środek Yamato 303 SE

Sprawdzonym środkiem grzybobójczym polecanym do walki z szarą pleśnią borówki amerykańskiej jest środek Yamato 303 SE o działaniu systemicznym, który stosuje się zapobiegawczo, interwencyjnie oraz wyniszczająco. Fungicyd ten zawiera dwie substancje czynne: tiofanat metylu oraz tetrakonazol. Na plantacji borówek może być stosowany od fazy początku rozwoju kwiatostanu aż do końca fazy kwitnienia oraz bezpośrednio przed rozwojem zawiązków owoców, a także bezpośrednio po zbiorach. Ważną zaletą fungicydu jest odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym na zmywanie przez krople deszczu dzięki specjalnej formulacji SE. Yamato może być stosowany również w niskich temperaturach.