FAO: 260-270

Typ: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent

Rejestracja: Unia Europejska 2014
Hodowca: Caussade Semences

Wysoki plon dobrej kiszonki

 • Wysoko produktywna odmiana z grupy średnio późnej przeznaczona do uprawy na ziarno oraz wysokiej jakości kiszonkę.
 • Szybki, dynamiczny rozwój początkowy, który umożliwia wczesny siew i dobre tempo rozwoju w okresie wiosennych chłodów.
 • Wysoki potencjał plonowania.
 • Wysokie, bogato ulistnione rośliny z przeznaczeniem na jakościową kiszonkę o bardzo dobrej strawności.
 • Plon ziarna: średnio105% wzorca w latach 2014–2016*

* Źródło: Doświadczenia Caussade Strips Trial Station Brożec

 

 Pozostałe informacje

 • Efekt stay green
 • Rośliny wysokie, o mocnej budowie
 • Odmiana: średnio późna
 • Wigor: bardzo dobry
 • Tolerancja na wyleganie: dobra

Norma wysiewu (nasion/ha)

 • Dobre stanowiska: 90 000
 • Słabe stanowiska: 79 000

kukurydza pontivi charakterystyka odmiany