Topsin M 500 SC

Topsin M 500 SC

Typ produktu: Fungicyd

Topsin M 500 SC to skuteczny środek grzybobójczy o szerokim spektrum zastosowań i zalet. Preparat zawiera bardzo skuteczną substancję czynną – tiofanat metylowy, związek z grupy benzimidazoli.

Do pobrania
etykieta (użytkownicy profesjonalni) | etykieta (użytkownicy nieprofesjonalni) | karta charakterystyki | broszura
Subtancja czynna
tiofanat metylu (500 g/l)
Formulacja
SC – koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
Opakowania
0,5 l; 1 l; 5 l; 10 l

Topsin M 500 SC posiada najszerszą rejestrację ze wszystkich fungicydów, bo aż 210 zastosowań! Poznaj jego szeroki wachlarz możliwości!

temperaturaJest skuteczny także w niższych temperaturach – działa już od 5 °C.

systemiczne działanieDziała systemicznie, przez co wykazuje odporność na zmywanie przez deszcz – w przeciwieństwie do preparatów kontaktowych.

działanie zapobiegawczeZapewnia długi okres działania zapobiegawczego – chroni rośliny przed infekcjami już od momentu wykonania zabiegu.

działanie leczniczeWykazuje silne działanie lecznicze – skutecznie eliminuje sprawców chorób, które już zainfekowały roślinę.

partner do mieszaninJest doskonałym partnerem do tworzenia mieszanin zbiornikowych.

Kompleksowe zwalczanie jesiennych chorób rzepaku i ograniczanie kiły kapusty

Preparat zabezpiecza i poprawia zdrowotność rzepaku przed wejściem w stan spoczynku zimowego, co przekłada się na szybszą regenerację roślin po zimie. Preparat zabezpiecza szyjkę korzeniową rzepaku przed chorobami, dzięki czemu w roślinie następuje prawidłowy przepływ substancji mineralnych. Zwiększa także odporność roślin rzepaku na wymarzanie.

Bardzo dobrze zwalcza najgroźniejsze choroby atakujące jesienią rzepak, takie jak: czerń krzyżowych, szarą pleśń, suchą zgniliznę kapustnych oraz ogranicza kiłę kapusty.

Jedyny fungicyd na kiłę kapusty w rzepaku

Pytanie o to, jak zwalczać kiłę kapusty, to jedno z tych najczęściej zadawanych sobie przez producentów rzepaku. Topsin M 500 SC jest jedynym zarejestrowanym na rynku fungicydem, który ogranicza rozwój kiły kapusty w rzepaku ozimym. Wieloletnie badania dowiodły wysokiej skuteczności w ograniczaniu rozwoju tego patogenu.wyniki stosowania Topsin M 500 SC w rzepaku ozimym

W celu zwalczania chorób i jednoczesnego skracania rzepaku Topsin M 500 SC należy zastosować jesienią łącznie z tebukonazolem
(np. z Toledo Extra 430 SC).

Topsin M 500 SC do wiosennej ochrony rzepaku 

Unikalne cechy produktu pozwalają na jego zastosowanie tuż po ruszeniu wiosennej wegetacji. Topsin M 500 SC działa już od 5°C i wykazuje odporność na zmywanie przez deszcz. Produkt doskonale leczy choroby złego zimowania (szarą pleśń) oraz zwalcza inne występujące w trakcie wiosennego sezonu wegetacji tzn. czerń krzyżowych, szarą pleśń i suchą zgniliznę kapustnych.

stosowanie Topsin M 500 SC w rzepaku ozimym

Topsin M 500 SC jest doskonałym partnerem do tworzenia mieszanin zbiornikowych. Dzięki temu zabieg fungicydowy można połączyć ze skracaniem czy zwalczaniem chowaczy łodygowych.

 • Ochrona najważniejszych gatunków zbóż

  Topsin M 500 SC można stosować zarówno w zbożach ozimych – pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, jak i w gatunkach zbóż jarych: żyto, pszenica jara, pszenżyto jare.

  Skuteczne rozwiązanie na choroby kłosa 

  Topsin M 500 SC doskonale sprawdzi się zwalczaniu chorób kłosa. Produkt skutecznie zwalcza septoriozę plew i fuzariozy kłosa, a także redukuje zawartość mykotoksyn w ziarnie. Wykazuje odmienny od innych fungicydów sposób działania, przez co redukuje ryzyko rozwoju oporności u patogenów.

  Zwalczanie fuzariozy kłosów z użyciem środka Topsin M 500 SC redukuje zawartość toksyn oraz ryzyko rozwoju odporności sprawców fuzarioz na fungicydy azolowe. Preparat łączy w sobie dwa odrębne mechanizmy działania: pierwszy − hamuje podziały jądra komórkowego, co blokuje rozwój grzybni, a drugi − powstrzymuje oddychanie, co w konsekwencji zatrzymuje produkcję mykotoksyn.

  stosowanie Topsin M 500 SC

  Topsin M 500 SC zwalcza najważniejsze choroby zbóż

  Topsin M 500 SC oprócz stosowania na choroby kłosa można wykorzystać do zwalczania chorób podstawy źdźbła, takie jak łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni oraz choroby liści – septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza żółta.

 • Skuteczna ochrona upraw buraka cukrowego 

  Topsin M 500 SC posiada wiele unikalnych cech, które sprawiają, że doskonale nadaje się on do ochrony buraka cukrowego. W przypadku niskiej presji chorób Topsin M 500 SC jest najrozsądniejszym rozwiązaniem zabezpieczającym plantację przed głównymi chorobami grzybowymi – brunatną plamistością liści i chwościkiem buraka.

  Skuteczność Topsinu M 500 SC w ochronie buraka cukrowegostosowanie Topsin M 500 SC w buraku cukrowym

Uniwersalny i skuteczny fungicyd Topsin M 500 SC

Topsin M 500 SC doskonale sprawdza się w różnorodnych uprawach: sadowniczych, jagodowych, warzywnych, roślin ozdobnych i w szkółkach leśnych. Wybierając Topsin, zyskujesz jeden, skuteczny fungicyd na kilkadziesiąt groźnych i powodujących znaczne straty ekonomiczne chorób.

Stosując Topsin możesz optymalizować koszty ochrony, wpływając na opłacalność uprawy.

Stosowanie Topsin M 500 SC w uprawach sadowniczych

Skuteczna ochrona przeciw chorobom truskawki, malin, borówki

Preparat Topsin od lat znajduje zastosowanie na polskich plantacjach owoców miękkich. W przypadku ochrony truskawki doskonale sprawdza się w zabiegach na szarą pleśń, zwalczaniu białej plamistości liści czy mączniaka prawdziwego. Jeśli chodzi o uprawę maliny, to fungicyd Topsin pozwala skutecznie zwalczać zamieranie pędów maliny czy eliminację szarej pleśni. Na plantacjach borówki amerykańskiej można stosować go do zwalczania antraknozy oraz zgorzeli pędów. Preparat z powodzeniem stosuje się także przeciwko chorobom winorośli, agrestu czy porzeczki.

Choroby upraw warzywniczych bez szans

Topsin M 500 SC to także optymalne rozwiązanie fungicydowe dla każdego producenta warzyw. W uprawie pomidora jest nieoceniony w zwalczaniu mączniaka prawdziwego i alternariozy. Jeśli chodzi o paprykę, środek ochroni plantację przed chorobami takimi, jak zgnilizna twardzikowa czy alternarioza papryki. Interesuje Cię skuteczne zwalczanie chwościka buraka ćwikłowego, septoriozy i chwościka selera, fuzaryjnej zgorzeli bobu czy parcha dyniowatych? I na te choroby Topsin będzie doskonałym wyborem.

Niezastąpiony na choroby kory i drewna w sadzie oraz do leczenia uszkodzeń mrozowych i gradowych

Choroby drewna i kory są przyczyną nieodwracalnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu przewodnika oraz pędów drzew i krzewów owocowych. Wystąpienie części zwiększa ponadto ryzyko zgnilizn owoców w trakcie wegetacji oraz podczas przechowywania.

Wyniki wszelkich badań związanych z ochroną drzew przed chorobami kory i drewna wskazują na największą efektywność Topsinu M 500 SC. Preparat zaleca się stosować w formie opryskiwania drzew po cięciu (także fitosanitarnym w trakcie wegetacji), uszkodzeniach gradowych, wyłamaniach w trakcie wichur, po zranieniach w efekcie kombajnowego zbioru owoców, po ręcznym zbiorze owoców czy po opadzie liści.

Uszkodzenia w sadzie

Zobacz wideo

 • Jak chronić sad przed chorobami kory i drewna Zobacz film
 • Jak chronić sad uszkodzony przez grady Zobacz film
 • Wiosenne stosowanie Topsin M 500 SC w rzepaku Zobacz film

Jak stosować

Zakres stosowania i dawki

Uprawa Agrofag Zalecana dawka Maksymalna dawka Termin Zalecana ilość wody Liczba zabiegów
Agrest amerykański mączniak agrestu**, opadzina liści porzeczki** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków owoców oraz po zbiorach (BBCH 51-69 i po 89) 500–900 l/ha 1
Borówka amerykańska (wysoka) szara pleśń**, zgorzel pędów**, zamieranie pędów**, antraknoza borówki** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki
kwiatowe zamknięte – do końca fazy kwitnienia,
wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków
owoców (BBCH 51–69)
500–900 l/ha 1
Bobik askochytoza bobiku**, czekoladowa plamistość bobiku**, szara pleśń**, zgnilizna twardzikowa** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia
i opadania płatków kwiatowych (BBCH 60–69)
200–400 l/ha 1
Bób askochytoza**, zgnilizna twardzikowa**, szara pleśń**, plamistość czekoladowa**, fuzaryjna zgorzel bobu**, rdza bobu** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy początku rozwoju kwiatostanu do końca
fazy kwitnienia (BBCH 51–69)
600–800 l/ha 1
Brzoskwinia brunatna zgnilizna drzew pestkowych**, mączniak prawdziwy brzoskwini**, leukostomoza drzew pestkowych** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych
ok. 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania,
wybarwiania owoców na typowy dla danego
gatunku kolor (BBCH 61–81)
500–900 l/ha 1
Brzoskwinia choroby kory i drewna** 1,5 l/ha 1,5 l/ha bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew
i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew
w wyniku gradobicia
500–900 l/ha 1
Burak cukrowy chwościk buraka, brunatna plamistość liści 1,2 l/ha 1,2 l/ha zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób
200–400 l/ha 1
Burak ćwikłowy chwościk buraka**, mączniak prawdziwy**, rdza buraka*, brunatna plamistość liści* 1,2 l/ha 1,2 l/ha od początku fazy, gdy liście zakrywają 50%
powierzchni gleby, do końca fazy, gdy korzeń osiąga
wielkość wymaganą do zbioru
350–500 l/ha 1
Burak pastewny chwościk buraka**, brunatna plamistość liści** 1,2 l/ha 1,2 l/ha od początku fazy, gdy liście zakrywają 50%
powierzchni gleby, do końca fazy, gdy korzeń osiąga
wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 35–49)
200–400 l/ha 1
Cebula z siewu i dymka szara pleśń cebuli** (zgnilizna szyjki cebuli**), fuzaryjne gnicie cebuli**, alternarioza cebuli** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy rozwoju 3. liścia do końca fazy rozwoju
części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 13–49)
300–700 l/ha 1
Cukinia, oberżyna (w uprawie pod osłonami) antraknoza dyniowatych**, zgnilizna twardzikowa**, parch dyniowatych** (brunatna plamistość roślin dyniowatych**) stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób od początku fazy kwitnienia
do końca fazy pełnej dojrzałości owoców
(BBCH 61–89)
120–150 l/ 1000 m2 (12–15 l/100 m2) 1
Czereśnia dziurkowatość liści drzew pestkowych**, leukostomoza drzew pestkowych**, brunatna zgnilizna drzew pestkowych**, drobna plamistość liści drzew pestkowych** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych
ok. 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania,
wybarwiania owoców na typowy dla danego
gatunku kolor (BBCH 61–81)
500–900 l/ha 1
Czosnek szara pleśń cebuli** (zgnilizna szyjki cebuli**), fuzaryjne gnicie cebuli**, alternarioza cebuli** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy rozwoju 3. liścia do końca fazy rozwoju
części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 13–49)
300–700 l/ha 1
Goździk (pod osłonami) fuzarioza naczyniowa stężenie 0,1% (100 ml środka/100 l wody) stężenie 0,1% (100 ml środka/100 l wody) zgodnie z sygnalizacją 500–1000 l/ha (5–10 l//100 m2) 2 (co 7–14 dni)
Groch siewny (konserwowy) oraz cukrowy (polny) askochytoza grochu**, fuzaryjne więdnięcie grochu** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy początku rozwoju kwiatostanu do końca
fazy dojrzewania strąków i nasion (BBCH 51–79)
600–800 l/ha 1
Grusza rak drzew**, zgorzel kory** oraz inne choroby kory i drewna* 1,5 l/ha 1,5 l/ha bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew
i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew
w wyniku gradobicia
500–900 l/ha 1
Grusza gorzka zgnilizna** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych
ok. 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania,
wybarwiania owoców na typowy dla danego
gatunku kolor (BBCH 61–81); zabieg wykonać
bezpośrednio po wystąpieniu gradobicia lub
na 2 tyg. przed zbiorem owoców
500–750 l/ha 1
Grusza brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych
ok. 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania,
wybarwiania owoców na typowy dla danego
gatunku kolor (BBCH 61–81)
500–750 l/ha 1
Jabłoń rak drzew, zgorzel kory 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m2) 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m2) wiosną w okresie bezlistnym natychmiast po
wiosennym formowaniu koron lub po gradobiciach,
od fazy wzrostu zawiązków do okresu zbiorów
500–750 l/ha (5–7 l/100 m2) 1
Jabłoń gorzka zgnilizna 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m2) 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m2) na 2 tyg. przed zbiorem jabłek 500–750 l/ha (5–7 l/100 m2) 1
Jęczmień jary mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów 1,4 l/ha 1,4 l/ha zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów chorób od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
200–400 l/ha 1
Jęczmień ozimy łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia 1,4 l/ha 1,4 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy
1. kolanka
200–400 l/ha 1
Jęczmień ozimy fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia 1,4 l/ha 1,4 l/ha zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów chorób od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
200–400 l/ha 1
Jeżyna zamieranie pędów maliny**, szara pleśń** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki
kwiatowe zamknięte – do końca fazy kwitnienia,
wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków
owoców (BBCH 51–69)
500–900 l/ha 1
Kapusta głowiasta biała czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 1 l/ha (10 ml/100 m2) 1 l/ha (10 ml/100 m2) od fazy początku tworzenia się główek, nie później
niż 3 dni przed zbiorem kapusty z pola
300–700 l/ha (3–7 l/100 m2) 1
Kapusta czerwona głowiasta, włoska, brukselka czerń krzyżowych**, zgnilizna twardzikowa**, szara pleśń** 1 l/ha 1 l/ha w fazie rozwoju główek (BBCH 41–49) 300–700 l/ha 1
Łubin biały, żółty, wąskolistny antraknoza łubinu**, askochytoza**, więdnięcie fuzaryjne łubinu**, mączniak prawdziwy motylkowatych**, zgnilizna twardzikowa** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy rozwoju pędów bocznych do
końca fazy kwitnienia (BBCH 21–69)
200–400 l/ha 1
Malina zamieranie pędów maliny**, szara pleśń** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki
kwiatowe zamknięte – do końca fazy kwitnienia,
wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków
owoców (BBCH 51–69)
500–900 l/ha 1
Marchew alternarioza**, szara pleśń**, mączniak prawdziwy baldaszkowatych**, zgnilizna twardzikowa** 1,2 l/ha 1,2 l/ha od fazy 3. liścia do końca fazy, gdy korzeń osiąga
wielkość typową do zbioru (BBCH 13–49)
600–800 l/ha 1
Morela brunatna zgnilizna drzew pestkowych**, dziurkowatość liści drzew pestkowych**, leukostomoza drzew pestkowych** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych
ok. 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania,
wybarwiania owoców na typowy dla danego
gatunku kolor (BBCH 61–81)
500–900 l/ha 1
Morela choroby kory i drewna** 1,5 l/ha 1,5 l/ha bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew
i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew
w wyniku gradobicia
500–900 l/ha 1
Niecierpek (pod osłonami) plamistość pierścieniowa stężenie 0,1% (100 ml środka/100 l wody) stężenie 0,1% (100 ml środka/100 l wody) zgodnie z sygnalizacją 500–1000 l/ha (5–10 l/100 m2) 1
Ogórek (pod osłonami) antraknoza dyniowatych stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) od fazy początku kwitnienia 120–150 l/ 1000 m2 (12–15 l/100 m2) 3 (co 7–10 dni)
Ogórek (pod osłonami) zgnilizna twardzikowa**, parch dyniowatych** (brunatna plamistość roślin dyniowatych**) stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) 0,15% (150 ml środka w 100 l wody) natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób od początku fazy kwitnienia do
końca fazy pełnej dojrzałości owoców
(BBCH 61–89)
120–150 l/ 1000 m2 (12–15 l/100 m2) 3
Papryka (pod osłonami) werticilioza**, szara pleśń**, alternarioza papryki**, zgnilizna twardzikowa** stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób od początku fazy kwitnienia do
końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61–89)
120–150 l/ 1000 m2 (12–15 l/100 m2) 1
Pasternak alternarioza**, mączniak prawdziwy baldaszkowatych**, zgnilizna twardzikowa** 1,2 l/ha 1,2 l/ha od fazy 3. liścia do końca fazy, gdy korzeń osiąga
wielkość typową do zbioru (BBCH 13–49)
600–800 l/ha 1
Pieczarki sucha zgnilizna**, biała zgnilizna** stężenie 0,3% (300 ml środka/100 l wody) stężenie 0,3% (300 ml środka/100 l wody) jednorazowo, 3–5 dni po nałożeniu okrywy 1,5 l/m2 podłoża 1
Pietruszka alternarioza**, mączniak prawdziwy baldaszkowatych**, zgnilizna twardzikowa** 1,2 l/ha 1,2 l/ha od fazy 3. liścia do końca fazy, gdy korzeń osiąga
wielkość typową do zbioru (BBCH 13–49)
600–800 l/ha 1
Pomidor (pod osłonami) brunatna plamistość liści stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) od fazy początku tworzenia się zawiązków owoców 120–150 l/ 1000 m2 (lub 12–15 l/ 100 m2) 3 (co 7–10 dni)
Pomidor (pod osłonami) zgnilizna twardzikowa**, szara pleśń**, mączniak prawdziwy**, alternarioza pomidora**, septorioza pomidora** stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób od początku fazy kwitnienia do
końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61–89)
120–150 l/ 1000 m2 (12–15 l/100 m2) 3
Porzeczka: czarna, czerwona, biała amerykański mączniak agrestu**, biała plamistość liści porzeczki**, opadzina liści porzeczki**, szara pleśń** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki
kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach –
do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły,
przed rozwojem zawiązków owoców oraz po
zbiorach (BBCH 51–69 i po 89)
500–900 l/ha 1
Poziomka mączniak prawdziwy**, biała plamistość liści truskawki**, szara pleśń** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy początku rozwoju kwiatostanu – na dnie
rozety ukazują się pąki kwiatowe – do pełni fazy
kwitnienia, otwarte kwiaty 2. i 3. rzędu, opadają
pierwsze kwiaty, przed rozwojem zawiązków
owoców oraz po zbiorach (BBCH 51–65 i po 89)
500–900 l/ha 1
Pszenica jara fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta 1,4 l/ha 1,4 l/ha zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów chorób od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
200–400 l/ha 1
Pszenica ozima łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw 1,4 l/ha 1,4 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy
1. kolanka
200–400 l/ha 1
Pszenica ozima fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści 1,4 l/ha 1,4 l/ha zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów chorób od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
200–400 l/ha 1
Pszenżyto jare brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna 1,4 l/ha 1,4 l/ha zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów chorób od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
200–400 l/ha 1
Pszenżyto ozime łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw 1,4 l/ha 1,4 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do
fazy 1. kolanka
200–400 l/ha 1
Pszenżyto ozime brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna 1,4 l/ha 1,4 l/ha zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów chorób od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
200–400 l/ha 1
Rzepak jary czerń krzyżowych**, szara pleśń**, zgnilizna twardzikowa**, cylindrosporioza**, sucha zgnilizna kapustnych** 1,4 l/ha 1,4 l/ha od początku fazy kwitnienia do końca kwitnienia
i opadania płatków kwiatowych (BBCH 61–67),
zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych
objawów chorób
200–400 l/ha 1
Rzepak ozimy czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, kiła kapusty (ograniczenie występowania) 1,2 l/ha 1,2 l/ha jesienią, w fazie 4–6 liści rzepaku (BBCH 14–16),
zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych
objawów chorób
200–400 l/ha 1
Rzepak ozimy czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych 1,2 l/ha 1,2 l/ha wczesną wiosną, zapobiegawczo, zaraz po ruszeniu
wegetacji w fazie rozwoju od początku wydłużania
pędu do widocznego 3. międzywęźla (BBCH 30–33)
200–400 l/ha 1
Rzepak ozimy czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych 1,4 l/ha 1,4 l/ha od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania
pierwszych płatków kwiatowych, zapobiegawczo
lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób
200–400 l/ha 1
Rośliny ozdobne pod osłonami mączniak prawdziwy**, szara pleśń**, plamistość liści i kwiatów*, fuzarioza naczyniowa**, werticilioza**, rak pędów róż**, zgnilizna twardzikowa** stężenie 0,1–0,15% (100–150 ml środka/100 l wody) stężenie 0,1–0,15% (100–150 ml środka/100 l wody) zgodnie z sygnalizacją 3–10 l/100 m2 1
Seler korzeniowy septorioza selera**, chwościk selera**, zgnilizna twardzikowa**, szara pleśń** 1,2 l/ha 1,2 l/ha od fazy 3. liścia do końca fazy, gdy korzeń osiąga
wielkość typową do zbioru (BBCH 13–49)
600–800 l/ha 1
Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych szara pleśń**, rdze** 1,4 l/ha 1,4 l/ha w przypadku pojawienia się choroby lub prewencyjnie 500–750 l/ha 1
Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew liściastych plamistości liści**, werticilioza** 1,4 l/ha 1,4 l/ha w przypadku pojawienia się choroby lub prewencyjnie 500–750 l/ha 1
Siewki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych wiosenna osutka sosny**, wierzchołkowe zamieranie pędów**, zgnilizna korzeniowa** 1,4 l/ha 1,4 l/ha w przypadku pojawienia się chorób lub prewencyjnie 500–750 l/ha 1
Siewki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych zgorzel siewek** 1,4 l/ha 1,4 l/ha w przypadku pojawienia się chorób lub prewencyjnie 1000 l/ha 1
Soja antraknoza**, askochytoza**, fuzariozy**, septorioza** – brązowa plamistość liści soi** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na 2. węźle
do pełnej dojrzałości strąków (BBCH 12–79)
200–400 l/ha 1
Śliwa brunatna zgnilizna drzew pestkowych 1,5 l/ha (15 ml/100 m2) 1,5 l/ha (15 ml/100 m2) przed kwitnieniem lub po kwitnieniu do okresu
zbiorów
500–750 l/ha (5–7 l/100 m2) 1
Śliwa dziurkowatość liści drzew pestkowych** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych
ok. 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania,
wybarwiania owoców na typowy dla danego
gatunku kolor (BBCH 61–81)
500–900 l/ha 1
Truskawka mączniak prawdziwy**, biała plamistość liści truskawki**, szara pleśń* * 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy początku rozwoju kwiatostanu – na dnie
rozety ukazują się pąki kwiatowe – do pełni fazy
kwitnienia, otwarte kwiaty 2. i 3. rzędu, opadają
pierwsze kwiaty, przed rozwojem zawiązków
owoców oraz po zbiorach (BBCH 51–65 i po 89)
500–900 l/ha 1
Tytoń brunatna sucha plamistość liści tytoniu**, zgnilizna podstawy łodyg**, rizoktonioza tytoniu** – sucha zgnilizna podstawy łodyg**, zgnilizna twardzikowa** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od fazy 2. liścia do końca okresu dojrzewania owoców/nasion (BBCH 12–89) 200–750 l/ha 1
Winorośl szara pleśń**, mączniak prawdziwy winorośli** 1,5 l/ha 1,5 l/ha natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób od początku fazy kwitnienia
do początku dojrzewania owoców (BBCH 61–81)
500–900 l/ha 1
Wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści drzew pestkowych 1,5 l/ha (15 ml/100 m2) 1,5 l/ha (15 ml/100 m2) przed kwitnieniem lub po kwitnieniu do okresu
zbiorów
500–750 l/ha (5–7 l/100 m2) 1
Wiśnia dziurkowatość liści drzew pestkowych**, leukostomoza drzew pestkowych** 1,5 l/ha 1,5 l/ha od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych
ok. 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania,
wybarwiania owoców na typowy dla danego
gatunku kolor (BBCH 61–81)
500–900 l/ha 1
Żyto łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż 1,4 l/ha 1,4 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy
1. kolanka
200–400 l/ha 1
Żyto brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż 1,4 l/ha 1,4 l/ha zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów chorób od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
200–400 l/ha 1
Żywotnik, cyprysy i jałowce oraz inne krzewy iglaste i liściaste (w gruncie i pod osłonami) obrączkowa plamistość pędów**, plamistości liści i kwiatów**, rak pędów** w gruncie: 1,5 l/ha; pod osłonami: stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) w gruncie: 1,5 l/ha; pod osłonami: stężenie 0,15% (150 ml środka/100 l wody) niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej
po pojawieniu się objawów chorób lub
prewencyjnie wiosną, gdy temperatura
wzrośnie do ok. 20°C
w gruncie: 400–750 l/ha; pod osłonami: 3–10 l/100 m2 1
* Planując zabieg, należy uwzględnić okres karencji wskazany w etykiecie.
** Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Dotyczy gatunków: abutilon (klonik, zaślaz), aksamitka, amarylis, anturium, aster, azalia, begonia, bieluń, bluszcz, celozja, chryzantema, cisus, cynia, cyklamen, dalia, difenbachia, dracena, fikus, filodendron, frezja, fuksja, gazania, geranium, gerbera, hibiskus (ketmia), kalanchoe, lilia, mieczyk, narcyz, niecierpek, palmy, paprocie, pelargonia, poinsecja, prymula, róża, skrętnik, szałwia, szeflera, skrzydłokwiat, surfinia, świerk, tulipan, wilczomlecz, werbena, zamiokulkas.
Zalecane opryskiwanie we wszystkich uprawach: drobnokropliste.

Uprawy

Można stosować w uprawach:

 • Agrest Agrest
 • Bobik Bobik
 • Bób Bób
 • Brukselka
 • Brzoskwinia Brzoskwinia
 • Burak cukrowy Burak cukrowy
 • Burak ćwikłowy Burak ćwikłowy
 • Zobacz więcej ›

Agrofagi

Jakie problemy zwalcza Topsin M 500 SC?

 • Alternarioza
 • Alternarioza cebuli
 • Alternarioza papryki
 • Amerykański mączniak agrestu
  Amerykański mączniak agrestu
 • Antraknoza
 • Antraknoza borówki
 • Antraknoza dyniowatych
 • Zobacz więcej ›

Powiązane artykuły

Chcesz wyższych plonów? Sprawdź nasze porady!

 • Topsin® M 500 SC i Yamato® 303 SE – wycofanie rejestracji fungicydów z tiofanatem metylu w 2021 r.
  Topsin® M 500 SC i Yamato® 303 SE – wycofanie rejestracji fungicydów z tiofanatem metylu w 2021 r.
 • Choroby pszenicy ozimej
  Choroby pszenicy ozimej
 • Choroby jęczmienia jarego
  Choroby jęczmienia jarego
 • W duecie z fungicydem Topsin. Skuteczne zwalczanie parcha jabłoni. 
  W duecie z fungicydem Topsin. Skuteczne zwalczanie parcha jabłoni. 
 • Zwalczanie mączniaka jabłoni w sadach
  Zwalczanie mączniaka jabłoni w sadach
 • Choroby jęczmienia ozimego
  Choroby jęczmienia ozimego
 • Gradobicie w sadzie – zagrożenia i ochrona przed nim
  Gradobicie w sadzie – zagrożenia i ochrona przed nim
 • Choroby kory i drewna roślin sadowniczych
  Choroby kory i drewna roślin sadowniczych

Szanujemy Państwa prywatność

Sumi Agro Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w Internecie, w tym zbierane dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te gromadzimy aby ulepszać nasz serwis (na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu) oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszym serwisie) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki.

Klikając „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sumi Agro Poland sp. z o.o. danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych Ustawieniach zaawansowanych oraz w Polityce prywatności.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących w związku z tym uprawnień znajdują się w Polityce prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Akceptuję i przechodzę do serwisu

Czym są cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Wstecz

Ustawienia zaawansowane

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies, a także mogą Państwo udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie można zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie HotJar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Wstecz
Zapisz
Włącz wszystko i przejdź do serwisu