Tetranychus urticae

Przędziorek chmielowiec jest roztoczem, który odżywia się różnymi gatunkami roślin. Atakuje m.in. warzywa, drzewa oraz krzewy owocowe, a także rośliny ozdobne, m.in. róże, kwiaty jednoroczne oraz byliny.

Spotkać go można również w uprawach ogórków, papryki i pomidorów pod osłonami. Szkodliwość przędziorka chmielowca polega na uszkadzaniu zielonych części roślin, co znacznie je osłabia. Przy dużym nasileniu może powodować znaczne spadki plonu upraw warzywniczych i sadowniczych. W uprawach kwiatów przędziorek obniża ich walory ozdobne.